Rynek magazynowym w Polsce ma się dobrze

Aktywność najemców utrzymuje się na wysokim poziomie, a popyt netto może sięgnąć miliona mkw. na koniec roku; rośnie również liczba projektów spekulacyjnych – wynika z analiz firmy JLL.

tomasz mika jll kadr Tomasz Mika z JLL: „Polski rynek magazynowy pozostaje w bardzo dobrej formie. Nastroje najemców i deweloperów są nadal pozytywne, a III kwartał był czwartym z rzędu, kiedy odnotowano wzrost popytu rok do roku. Łącznie w III kw. wynajęto 343 000 mkw., z czego 261 000 mkw. przypadło na nowe umowy i ekspansje, a 82 000 mkw. na odnowienia istniejących kontraktów. Co istotne, popyt netto od początku roku sięgnął 787 000 mkw. Przy takim tempie najmu spełniają się nasze prognozy, według których popyt netto może wynieść nawet milion mkw. na koniec 2014. Popyt brutto, uwzględniający nowe umowy, ekspansje i odnowienia dotychczasowych kontraktów, w okresie I – III kw. sięgnął 1,225 mln mkw. i przekroczy 1,5 mln mkw. w tym roku. Głównym odbiorcą projektów magazynowych pozostają operatorzy logistyczni”.

Największym zainteresowaniem najemców w III kw. cieszył się Górny Śląsk, gdzie podpisano umowy na ok. 87 000 mkw. Na kolejnych miejscach znalazły się regiony Okolic Warszawy, Poznania i Wrocławia. Od początku 2014 r. najemcy byli najbardziej aktywni w Okolicach Warszawy (313 000 mkw.) oraz na Górnym Śląsku (255 000 mkw.), które są także największymi rynkami magazynowymi pod względem istniejącej powierzchni.

W III kw. największy, 35-procentowy udział w nowym popycie mieli operatorzy logistyczni. 28% wynajęły sieci handlowe, a kolejne 17% firmy z branży motoryzacyjnej.

Główne transakcje najmu w III kw. 2014 r.

Najemca Park Rodzaj umowy Powierzchnia (mkw.)
GE BTS Building Bielsko-Biała Nowa umowa 45 000
Wilshire Holding Europolis Park Błonie Ekspansja 15 500
CEVA Logistics PointPark Poznań Nowa umowa 14 500
KMC Services Goodman Kraków Airport Logistics Center Nowa umowa 11 000

Źródło: JLL, magazyny.pl, III kw. 2014 r.

Podaż

jan zombirt jll kadr Jan Jakub Zombirt z JLL: „Pod koniec III kwartału 2014 całkowite zasoby powierzchni magazynowej w Polsce sięgnęły 8,2 miliona mkw., co oznacza wzrost o 436 000 mkw. wobec II kwartału. Najwięcej nowej powierzchni zasiliło rynki we Wrocławiu i w Poznaniu, gdzie otwarto dwa z trzech centrów firmy Amazon. Po oddaniu do użytku tak spektakularnych projektów, jeszcze 539 000 mkw. pozostaje w budowie, a najwyższa aktywność deweloperska nadal rejestrowana jest w Poznaniu i Wrocławiu, na które przypada łącznie 55% powstających obecnie zasobów”.

Znacząco wzrósł udział projektów realizowanych na zasadach spekulacyjnych, czyli niezabezpieczonych umowami najmu. W III kwartale wynosił on 24% wobec 9,6% zanotowanych w poprzednim kwartale. Do największych realizacji tego typu należą rozbudowa North-West Logistic Park w Szczecinie (42 500 mkw. – w całości spekulacyjnie), Panattoni Park Ożarów II (20 000 mkw., z czego 16 400 mkw. spekulacyjnie) oraz Panattoni Park Poznań IV (35 000 mkw., z czego 15 000 mkw. spekulacyjnie).

Wskaźnik powierzchni niewynajętej

Powierzchnie niewynajęte stanowiły pod koniec III kwartału 9,3% całkowitych zasobów, co oznacza spadek w porównaniu z 10,5% w II kwartale. Spośród głównych rynków najwięcej pustostanów przypada na Warszawę Miasto (15,6%) i Polskę Centralną (15%), a najmniej na Poznań (3,7%) i Wrocław (5,4%).

Czynsze

Stawki czynszowe w obiektach magazynowych pozostają stabilne. Niewielką zmianę odnotowano jedynie w regionie Poznania, gdzie stawki efektywne uległy zmniejszeniu z 2,25-3,15 do 2,25-3,00 euro za mkw. miesięcznie.

Czynsze efektywne w regionach (w euro za metr kwadratowy miesięcznie)

wykres 44 JLL magzayny

Źródło: JLL, magazyny.pl, III kw. 2014 r.

fot. SEGRO Logistics Park Stryków, materiały prasowe