Są już wyniki – w OFE pozostało więcej osób niż prognozowano

ZUS poinformował, że według stanu na dzień 6 sierpnia 2014, na pozostanie w OFE zdecydowało się 2 073 751 osób. W maju br. w OFE było 16 697 221 członków (dane wg: PAP). Kolejna możliwość przeniesienia składki emerytalnej będzie za dwa lata, czyli w 2016 roku. Potem takie akcje powtarzane będą co cztery lata.

W lutym br. OFE zostały zobowiązane przez nowe prawo emerytalne do przekazania do ZUS 51,5% swoich zasobów, co dało wartość 153,15 miliarda zł – głównie w postaci obligacji skarbowych i obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa. Nowe prawo emerytalne zakłada, że przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki z OFE będą stopniowo przenoszone na fundusz emerytalny FUS i księgowane na prowadzonym przez ZUS subkoncie. Emerytury będzie wypłacać ZUS. Środki, które stanowią podstawę wyliczenia emerytury będą przez trzy lata podlegać dziedziczeniu.

Translate »