SEE będą działać również po 2020 roku?

Ministerstwo Gospodarki planuje przedłużenie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce poza obowiązującą obecnie datę graniczną jaką jest 2020 rok. Według ministerstwa SEE są atrakcyjną formą przyciągania inwestycji zagranicznych.

Jak powiedziała wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik, strefy są „też instrumentem motywowania polskich przedsiębiorstw do większego zaangażowania inwestycyjnego na terenie naszego kraju, w tym przede wszystkim tworzenia miejsc pracy”. Dodała również, że zadaniem, z którego zaczynają wywiązywać się strefy, to zatrudnianie absolwentów lokalnych szkół i uczelni.

Obecnie w Polsce funkcjonuje 14 specjalnych stref ekonomicznych, a ich łączny obszar nie może przekroczyć 20 tys. ha. Strefy są zlokalizowane w 146 miastach i 210 gminach. Dane z końca 2012 roku pokazują, że zatrudnienie znalazło tam ok. 247,5 tys. osób. Ponad 74% kapitału w strefach pochodziło z Polski, Niemiec, USA, Holandii, Włoch i Japonii. Najwięcej zainwestowały firmy z branży motoryzacyjnej. W 2013 roku wszystkie spółki zarządzające strefami wykazały dodatni wynik finansowy, a najlepszy wynik uzyskała wałbrzyska SSE (Invest-Park), około 14,2 mln zł.

 

Translate »