Segro kupuje za 472 mln euro

SEGRO oraz Tristan Capital Partners (‘Tristan’) podpisały umowę, na mocy której SEGRO European Logistics Partnership (‘SELP’) nabędzie portfolio nowoczesnych obiektów logistycznych i gruntów budowlanych w Polsce, Francji i Niemczech, o wartości 472 mln euro. Zakup ten jest zgodny ze strategią SEGRO zakładającą rozbudowę portfela nieruchomości logistycznych i wzmocnienie obecności na wiodących rynkach Europy kontynentalnej, poprzez wykorzystanie kapitału zewnętrznego.

Objęte transakcją trzy obiekty zlokalizowane w Polsce, o łącznej wartości 100 mln euro i całkowitej powierzchni 171 000 mkw., położone są na obrzeżach Warszawy, Łodzi i Poznania, czyli kluczowych dla SEGRO regionach kraju. Sfinalizowanie transakcji planowane jest na początek drugiego kwartału 2014 roku, po spełnieniu warunków umownych. W ramach transakcji SELP kupuje od Tristan również aktywa we Francji i Niemczech, o łącznej wartości 372 mln euro. SEGRO posiada 50 procent udziałów w SELP i działa w ramach tego joint venture jako zarządca oraz development manager.

 

Translate »