Słabe wyniki amerykańskiej gospodarki

Według danych Biura Analiz Ekonomicznych, w I kwartale 2014 roku amerykański PKB urósł jedynie o 0,1% licząc rok do roku, wobec wzrostu o 2,6% w czwartym kwartale 2013.

Źródłem tego gorszego wyniku był przede wszystkim spadek eksportu (-7,6%) i inwestycji (np. – 5,7% w budowę domów). Analitycy spodziewali się wzrostu na poziomie 1,2%, stąd duże rozczarowanie. Bardziej wzrosło natomiast zatrudnienie w sektorze prywatnym o 220 tys. osób.

 

Translate »