Spadkobiercy nie będą wkrótce dziedziczyć długów

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt zmian ustawy o spadkach, które ochronią spadkobierców przed niespodziewanymi długami zmarłego. Obecnie spadkobiercy są odpowiedzialni za wszystkie długi spadkodawcy (w przypadku tzw. przyjęcia prostego), chyba, że złożą w terminie sześciu miesięcy odpowiednie oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ewentualnym zadłużeniem nie przekraczającym wartości spadku, lub w ogóle odrzucą spadek. Jednak nie wszyscy są tego świadomi i stąd wiele problemów. Ministerstwo chce, by każdy spadkobierca obligatoryjnie przyjmował spadek z dobrodziejstwem inwentarza bez konieczności składania oświadczenia. Zmienić się mają również zasady ustalania stanu majątku spadkowego – spadkobiercy będą mogli sami składać w sądzie albo u notariusza wykaz inwentarza na potrzeby wierzycieli. Dopiero w przypadku zakwestionowania przez wierzycieli, wykaz taki sporządziłby odpłatnie komornik.