Spotkania w myśl reguły Chatham House

Konferencje  biznesowe oraz  polityczne wyższego szczebla organizowane są najczęściej według klasycznego scenariusza, z widocznym  podziałem na prowadzących wykłady oraz słuchaczy.

Ponieważ mają one najczęściej charakter jawny, znana jest publicznie tożsamość osób wypowiadających się na forum. Wykładowcy muszą liczyć się z tym, że prezentowane przez nich poglądy mogą zostać wykorzystane przez prasę i znacząco wpłynąć na ich wizerunek, który dla szanującego się biznesmena i polityka powinien być jak najbardziej spójny.

Aby uczynić publiczne debaty bardziej swobodnymi i niezależnymi, powstała zasada, która zupełnie odmieniła charakter jaki najczęściej panuje na tego typu zjazdach. Stworzona po to, by zachęcić jednostki reprezentujące różne korporacje, środowiska naukowe oraz polityczne do otwartości podczas wymiany spostrzeżeń i doświadczeń. Nie zakłada ona wykładów, ani prezentacji, a jedynie nieformalne spotkania, przypominające towarzyskie rozmowy przy kawie, których uczestnicy traktowani są na równi. Każdy może wyrazić swoją opinię na poruszony temat nie ujawniając swojej tożsamości.

Zjazdy aranżowane w takim charakterze, opierają swoje funkcjonowanie o tzw. “Regułę Chatham House”, która została opracowana w 1927 roku w gmachu Chatham House w Londynie i udoskonalona w 1992 oraz 2002.

Reguła Chathman House brzmi:

„Kiedy spotkanie, lub jego część, odbywa się według reguły Chatham House, uczestnicy mogą swobodnie korzystać z uzyskanych informacji, pod warunkiem, że tożsamość i przynależność mówiącego, ani jakiegokolwiek innego uczestnika, nie zostaną ujawnione”.

Spotkania w myśl Reguły Chatham House najczęściej stosują jednostki samorządów terytorialnych, organizacje komercyjne oraz badawcze.

Podczas tych inspirujących spotkań powstaje wiele ciekawych i nowatorskich pomysłów, których celem jest zbudowanie dobrze prosperującego i bezpiecznego świata dla wszystkich.

Chatham House, czyli Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych ma swoją siedzibę w samym centrum Londynu na Placu Św. Jamesa. Jest to niezależny międzynarodowy Zespół  Ekspertów  oraz  organizacja członkowska. Skupia liderów biznesu, naukowców, dyplomatów, przedstawicieli mediów, organizacji pozarządowych, decydentów i naukowców.

Nie jest natomiast organizacją rządową i nie otrzymuje rządowych funduszy. Łączy ludzi oraz organizacje, które zainteresowane są sprawami międzynarodowymi, zapewniając jego członkom niezależne forum otwarte na niezależną wymianę poglądów.

Alicja Dębiec

Property Journal  8-9/2012

 

 

Translate »