Stanowisko Media Expert w sprawie nowych założeń do projektu Ustawy o podatku obrotowym

W zeszłym tygodniu, w mediach pojawiły się zapowiedzi kolejnych zmian do Ustawy o podatku obrotowym, w tym stanowisko Zespołu Parlamentarnego. Wzbudziły one poważny niepokój organizacji zrzeszających kupców w tym Forum Polskiego Handlu, którego członkiem jest Media Expert. Chcemy zwrócić uwagę rządzących i opinii publicznej na kilka faktów i konsekwencji zapowiadanych rozwiązań.

 1.  Rezygnacja z podatku od sprzedaży w Internecie, motywowana obawami, że sklepy internetowe (w tym zagraniczne) będą  skutecznie unikać płacenia podatku, wyraźnie wskazuje drogę do omijania opodatkowania i nie buduje wizerunku silnego, skutecznego Państwa.  Ponadto wyłączenie handlu w Internecie z podatku, zaburzy równowagę rynkową i bezpośrednio wesprze podmioty, które sprzedają te same produkty w innym kanale dystrybucji.

  2.    Wysoka kwota zwolnienia z płacenia podatku na poziomie około 200 mln złotych stanowić będzie silną motywację do dzielenia zagranicznych firm handlowych na mniejsze podmioty w celu unikania opodatkowania. Już dzisiaj wiele dużych zagranicznych firm jest podzielonych na mniejsze spółki komandytowe, dzięki czemu w świetle nowych założeń unikną obowiązku uiszczenia należnego podatku!

  3.    Zwolnienie z opodatkowania firm działających na zasadzie franczyzy pozwoli zagranicznym firmom na uniknięcie opodatkowania.

  4.    W konsekwencji  polskie firmy, które nie chcą lub nie mogą skorzystać z tych „furtek” wprost wynikających z zapowiadanego kształtu nowego podatku, zmuszone zostaną do udźwignięcia ciężaru daniny, przy jednoczesnym zwolnieniu z podatku wielu sieci z zagranicznym kapitałem.

  Zważywszy na fakt, że polskie sieci w wielu branżach operują na niższych poziomach rentowności i niższych marżach w porównaniu z kilka razy większymi sieciami zagranicznymi (jak TESCO, Carrefour, Biedronka, LIdl, Kaufland i inne), stawka podatku na poziomie 0,9% może skutecznie uniemożliwić dalszy rozwój polskich podmiotów, w ostateczności doprowadzając do upadku części z nich.

  Jednocześnie prognozowane zmiany zwalniają z obowiązku podatkowego część sieci franczyzowych, jak: Intermarche, Bricomarche, Carrefour Express – czy sieci powiązane z portugalskim Eurocash (Groszek, ABC, Delikatesy Centrum).

  Reasumując, podatek w takiej formie doprowadzi do zahamowania rozwoju lub upadku  średnich i dużych polskich sieci – jedynych, które są w stanie realnie powstrzymać ekspansję zagranicznych potentatów. Rząd zakonserwuje tym samym status „wiecznie” małych firm polskich, które będą starały się uniknąć przekroczenia kwoty wolnej i opłacanie dotkliwego opodatkowania. Segment wielko powierzchniowy zostanie zaś zmonopolizowany przez sieci z niemieckim, francuskim i portugalskim kapitałem.

  W naszej ocenie, najgorszym rozwiązaniem jest eksperymentowanie na żywym organizmie polskich sieci. Może się okazać, że pacjent tej operacji nie przetrwa.

  Postulujemy zatem odstąpienie od dalszych prac nad tą szkodliwą dla polskich sieci detalicznych Ustawą. Apelujemy jednocześnie o determinację w uszczelnianiu podatku VAT i skuteczną kontrolę płatności podatku dochodowego, które mogą zrealizować pozyskanie środków na ważne cele społeczne Rządu RP  bez niszczenia rdzennie polskiego handlu i przedsiębiorczości, która od 25 lat skutecznie podejmuję walkę z zagranicznymi sieciami.

  Media Expert

Translate »