Stopa bezrobocia w Polsce i Eurolandzie

Według danych Eurostatu, stopa bezrobocia w Polsce, po dostosowaniu sezonowym, w listopadzie 2013 roku wyniosła 10,2% wobec 10,2% w październiku 2013. Według polskiego GUS, stopa bezrobocia w Polsce w listopadzie wyniosła 13,2%.

Eurostat podał też dane dla krajów strefy euro – stopa bezrobocia wyniosła tam w listopadzie 2013 roku 12,1% , po uwzględnieniu czynników sezonowych, wobec 12,1% w październiku 2013. Średnia stopa bezrobocia w 28 krajach Unii wyniosła 10,9% i pozostała bez zmian w stosunku do października 2013. Najwyższą odnotowano w Hiszpanii 26,7%, a najniższą w Austrii 4,8%.

 

Translate »