Stopy procentowe NBP bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Tak jak w poprzednim okresie stopa referencyjna wynosi 2,50 proc., lombardowa 4,00 proc, depozytowa 1,00 proc., a redyskontowa weksli 2,75 proc. Od lipca 2013 roku stopy procentowe w Polsce są na rekordowo niskim poziomie. Według prognoz analityków rynku finansowego, stopy pozostaną niskie nawet do końca bieżącego roku.