Strabag: nowa trwalsza metoda budowy dróg

Strabag opracował nową technologię budowy nawierzchni dróg. Charakteryzuje się ona wyjątkową wytrzymałością i ma przedłużyć czas eksploatacji z dotychczasowych 20 do 50 lat bez konieczności napraw. Zastosowanie tej nowej metody pozwoli na znaczne oszczędności właśnie dzięki eliminowaniu prac naprawczych, które – jak do tej pory – pojawiają się w niedługim czasie po przekazaniu dróg do użytkowania. Nowa technologia polega na budowie elastycznej, wysoko wytrzymałej na powtarzające się obciążenia ruchem, warstwy podbudowy; na to kładziona jest warstwa wiążąca, czyli właściwa konstrukcja nawierzchni –bardzo sztywna i odporna na spękania niskotemperaturowe oraz „koleinowanie”; ostatnia warstwa – to nawierzchnia z betonu asfaltowego lub mieszanek asfaltowych. Obecnie budowa 1 km drogi wojewódzkiej w Polsce kosztuje około 3 miliony złotych, a 1 km autostrady nawet 9,6 miliona euro.