Sukces i przyszłość branży retail według Atrium

Atrium Poland Real Estate Management koncentruje się obecnie na swoim strategicznym kierunku działania – przebudowach i rozbudowach centrów handlowych o dominującej pozycji w swoim regionie. Plany spółki obejmują selektywną sprzedaż oraz przebudowę posiadanych obiektów, w wyniku czego wartość ich średniej powierzchni ulegnie zwiększeniu. Spółka wzmocni swoje zaangażowanie w dużych miastach. Zwiastunem kierunku, w którym podąża Atrium, jest rozbudowa i modernizacja Atrium Promenada, flagowego obiektu firmy.

– Grupa Atrium będzie kontynuować repozycjonowanie portfela nieruchomości w regionie dokonując selektywnej sprzedaży oraz nabywając nowe obiekty – w przypadku, gdy warunki cenowe i perspektywy będą sprzyjające – tak komentuje plany Grupy w regionie CEE Josip Kardun, Prezes Zarządu Grupy Atrium w nawiązaniu do opublikowanych w połowie lipca wyników finansowych za I półrocze 2016 roku.

Strategia na 2017 rok przedstawiona przez Atrium Poland, zakłada przebudowę posiadanych obiektów – przy założeniu, że podjęte znaczące inwestycje i proces modernizacji wpłyną na zwiększenie ich wartości i dochodowości w perspektywie długoterminowej – podobnie jak powiększenie całkowitej powierzchni najmu o kolejne 75 000 mkw. GLA. Optymalizacja i repozycjonowanie portfela doprowadzi do podwojenia średniej wielkości obiektów spółki z obecnych 25 000 mkw. do ponad 55 000 mkw.

Trendy globalne jako siła napędowa zmian i rozwoju Grupy Atrium

– Zmiany w portfolio w Polsce są odzwierciedleniem naszej strategii dla regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Od 2008 roku portfolio Atrium European Real Estate uległo zdecydowanemu wzmocnieniu. Rozpoczęliśmy działalność z liczbą 153 centrów handlowych o średniej wartości poniżej 11 milionów euro per centrum, a obecnie posiadamy 61 obiektów wycenianych czterokrotnie wyżej – średnio na 42 miliony euro per centrum. Tylko w Polsce w latach 2011-2015 zainwestowaliśmy 650 milionów euro w repozycjonowanie i wzrost wartości naszego portfolio. W kolejnych latach nadal będziemy inwestować. Odpowiadamy w ten sposób na szybko postępujący w skali globalnej trend urbanizacji. Według prognoz, do 2050 roku 70% światowej populacji będzie zamieszkiwać w miastach. Już teraz centra handlowe pełnią role miastotwórcze w skali lokalnej, aktywizując i skupiając społeczność wokół siebie, tworząc przestrzeń, która sprzyja rozwijaniu się aktywnego życia społecznego i kulturalnego. Funkcja centrów handlowych będzie ulegać dalszej zmianie, ewoluując w kierunku miejsc uniwersalnych, w których zakupy stanowić będą równie ważny cel wizyty, jak skorzystanie z usług, zaplecza rekreacyjnego, rozrywkowego i gastronomicznego. Atrium dostrzega obecne trendy i aktywnie podejmuje działania, aby być pewnym, iż nasze centra handlowe znajdują się w samym sercu tego, czego oczekują klienci i móc zaspokoić zmieniające się coraz szybciej potrzeby i style spędzania wolnego czasu mieszkańców miast – mówi Rachel Lavine, wiceprezes oraz członek zarządu Atrium European Real Estate.

Wzmocnienie pozycji na warszawskim rynku

Atrium ponownie podkreśla decyzję o zintensyfikowaniu aktywności w Warszawie – w dłuższej perspektywie zlokalizowanych ma być tam nawet 50% wartości portfela spółki. Obecnie powiększane jest centrum handlowe Atrium Promenada, które docelowo podwoi swoją powierzchnię do ponad 90 000  mkw. GLA. W kwietniu 2016 roku rozpoczęto prace nad pierwszym etapem rozbudowy Atrium Targówek. Planowane jest zwiększenie powierzchni o 9 000 mkw., w tym wzbogacenie oferty modowej z powiększonymi formatami sklepów i wprowadzeniem konceptów, rozbudową i modernizacją strefy food court oraz kompleksową rearanżacją wnętrza centrum. W Atrium Reduta zostaną powiększone strefy wypoczynku oraz food court. Dzięki podpisanej ostatnio umowie najmu, w połowie 2018 roku w Atrium Reduta zostanie otwarte 6-salowe kino sieci Cinema 3D.

Łącznie z planowanych do rozbudowy 75 000 mkw. powierzchni około 60 000 mkw. przypada na trzy kluczowe obiekty Atrium w Warszawie.

– Skupiamy się na dużych miastach, z których Warszawa jest dla nas obecnie najważniejszym rynkiem. Inwestycje, które tutaj zaplanowaliśmy odzwierciedlają nasz strategiczny kierunek działania – koncentrację na kluczowych obiektach w miastach z silnym potencjałem demograficznym i urbanizacyjnym. Przebudowa naszych większych aktywów jako rezultat zmian w demografii to inwestycja w przyszły rozwój. W procesie modernizacji i rozbudowy koncentrujemy się na strefach: gastronomicznej, wypoczynku i rozrywki oraz poszerzaniu oferty modowej, prowadząc projekty w kierunku zgodnym z potrzebami naszych klientów w dłuższej perspektywie. Planujemy jednak również pójść o krok dalej – wyznaczając standardy na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Pragniemy tworzyć obiekty dla przyszłych pokoleń i zmieniać sposób myślenia o centrum handlowym w kierunku miejsca, w którym warto być, które jest wpisane w rytm codziennego życia lokalnej społeczności, jest jego integralną częścią – mówi Scott Dwyer, Prezes Zarządu Atrium Poland Real Estate Management. Równocześnie dostrzegamy, iż rozwój centrów handlowych jest procesem ciągłym, wymaga naszej nieustannej uwagi, opieki i stałego wsłuchiwania się w głosy naszych klientów, a także zacieśniania partnerskiej współpracy z naszymi najemcami oraz współodpowiedzialności za ich wyniki sprzedażowe.

fot. Atrium Promenada / materiały prasowe

Translate »