Sydney – najsilniejszy rynek nieruchomości w 2021 roku

Nowe badania Knight Frank wskazują, że ceny luksusowych nieruchomości mieszkaniowych będą rosły szybciej niż przewidywano zaledwie sześć miesięcy temuSydney jest liderem prognoz Knight Frank dotyczących cen luksusowych nieruchomości mieszkalnych w 2021 roku, a ceny mają tam wzrosnąć jeszcze o 10% w ciągu roku.

Warto jednak dodać, że w 2022 roku największe miasto Australii będzie dzieliło pierwsze miejsce z Londynem, a w obu ceny najlepszych nieruchomości mają wzrosnąć o 7% (rok do roku). Ten wzrost oznaczałby najsilniejszy roczny wzrost cen w centrum Londynu od prawie siedmiu lat.

Prognoza cen luksusowych nieruchomości na świecie według miast/ Roczna zmiana w % (stan na czerwiec 2021)

  2021 2022
Sydney 10% 7%
Miami 6% 4%
Los Angeles 5% 5%
Hongkong 5% 5%
Nowy Jork 4% 3%
Paryż 4% 4%
Genewa 4% 6%
Singapur 3% 5%
Auckland 3% 4%
Madryt 3% 6%
Londyn 2% 7%

 

Od początku trwania pandemii międzynarodowy zespół badań rynku Knight Frank przeprowadził trzy prognozy cen nieruchomości luksusowych, przy czym mediana prognozy za każdym razem była wyższa. W maju 2020 roku Knight Frank przewidywał wzrost cen nieruchomości typu prime średnio o 1%, w grudniu 2020 roku prognoza ta wzrosła do 3%, a w lipcu 2021 roku wynosiła 4%.

Kate Everett-Allen, szefowa działu międzynarodowych badań rynku nieruchomości mieszkaniowych w Knight Frank, wyjaśniła co wpłynęło na prognozę, – „Rządowe fiskalne środki stymulacyjne zostały zrewidowane w górę, chroniąc miejsca pracy i dochody poprzez programy zwolnień, co oznacza, że doszło do niewielu przymusowych sprzedaży nieruchomości. Banki na rynkach rozwiniętych zaoferowały klientom wakacje hipoteczne, ograniczając liczbę przejęć i egzekucji obciążonych nieruchomości. Gospodarstwa domowe zgromadziły łącznie ponad 5 bilionów dolarów oszczędności w skali globalnej w okresie lockdownu, co umożliwiło niektórym właścicielom domów przeprowadzenie remontów, a z kolei inni zdecydowali się na zmianę miejsca zamieszkania, powiększenie, zmniejszenie lub zakup drugiego domu/ nieruchomości inwestycyjnej.”

Zachęty podatkowe i kredytowe również motywowały nabywców, poczynając od wakacji od opłat skarbowych, a kończąc na złagodzonych współczynnikach LTV (loan-to-value – stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości). Wpłynęło to na decyzje wielu właścicieli domów, którzy skorzystali z niższych kosztów zakupu i/ lub uzyskali dostęp do kredytów hipotecznych z mniejszymi depozytami. Spowolnienie tempa budów spowodowane kolejnymi lockdownami i dystansem społecznym pogłębiło brak nowej podaży w kilku kluczowych miastach, wywierając presję na wzrost cen. Zmiany w modelu pracy skłoniły niektórych właścicieli nieruchomości mieszkaniowych do przemyślenia swojego stylu życia, czyniąc pięciodniowe dojazdy do pracy przestarzałymi dla niektórych branż i umożliwiając przeprowadzkę na przedmieścia lub wieś.

Nagroda dla rynku, który uzyskał najlepszy wskaźnik trafiła do Sydney. Nasza prognoza na bieżący rok wzrosła z 3% w grudniu 2020 roku do 10% w lipcu 2021 roku, co oznacza wzrost o 7%. Zamknięte granice sprawiły, że zamożni Australijczycy chętniej kupują w kraju, a nie za granicą. W pierwszym kwartale 2021 roku odnotowano 1 429 transakcji sprzedaży najlepszych nieruchomości, co jest najwyższym wynikiem kwartalnym w historii Sydney i pomimo ostatnich lockdownów, dynamika jest utrzymywana.

Hongkong i Nowy Jork nie pozostają daleko w tyle za Sydney, a ich prognozy na 2021 rok wzrosły odpowiednio o 5% i 4% w okresie od grudnia 2020 roku do czerwca 2021 roku.

Według Martina Wonga, szefa działu badań rynku i doradztwa w Knight Frank Chiny, – „Pomimo czterech fal wirusa, rynek luksusowych mieszkań w Hongkongu okazał się odporny, a w pierwszej połowie 2021 roku na Wzgórzu Wiktorii i sąsiadującej z nim prestiżowej dzielnicy Mid-Levels miało miejsce kilka wartych uwagi transakcji. Prognozy gospodarcze zostały skorygowane w górę. Pierwsze dawki szczepionki przyjęło już 35% populacji, a nastroje ulegają poprawie, przy czym kluczowym czynnikiem napędzającym są przepływy kapitałowe z Chin kontynentalnych.”

W Nowym Jorku prognozy są jeszcze bardziej optymistyczne. Jak zauważył Liam Bailey, globalny szef działu badań rynku w Knight Frank, – „Nowy Jork powraca, restauracje są zatłoczone, loty zapełnione, Stadion Jankesów otwiera dla kibiców wszystkie trybuny, a korporacyjna część Ameryki nawołuje swoich pracowników do powrotów”.

Podobnie jak w przypadku Londynu, 4% wzrost cen w Nowym Jorku, który przewidujemy w 2021 roku, będzie oznaczał powrót tego miasta do dodatniej dynamiki cen po raz pierwszy od 2018 roku i najsilniejszy wynik od 2015 roku.

Rynki reprezentujące luksusowe nieruchomości mierzyły się z większymi wyzwaniami niż typowe sektory mieszkaniowe w związku z silnymi uprzedzeniami międzynarodowymi oraz wprowadzonymi ograniczeniami w podróżowaniu. W przypadku niektórych miast oznacza to, że prawdopodobnie dopiero w 2022 roku skutki złagodzenia przepisów dotyczących podróżowania zaczną być odczuwalne, a sprzedaż w najlepszych lokalizacjach nabierze rozpędu, jednak w miastach, takich jak Miami, Auckland, Hongkong i Genewa krajowi nabywcy rekompensują nieobecność nierezydentów.

Perspektywy dla rynków nieruchomości mieszkaniowych w najlepszych lokalizacjach będą ściśle związane z łatwością, z jaką transakcje transgraniczne zaczną się normalizować i choć wirtualne prezentowanie powierzchni klientom i udoskonalona technologia pomogły w tej dziedzinie, w rzeczywistości kluczowe znaczenie będzie miało wznowienie komercyjnych podróży lotniczych.

Kluczowe czynniki, które mogą pobudzić lub spowolnić rynki najlepszych nieruchomości w ciągu najbliższych 12 miesięcy:

Pod wiatr Z wiatrem
Rozprzestrzenianie się wariantu Delta (lub innych) Złagodzenie ograniczeń w podróżowaniu
Powolny proces szczepień (ochrona szczepionkowa) Niski poziom zasobów będzie wspierał ceny
Wyższe podatki & działania chłodzące Zgromadzone oszczędności
Rosnące stopy procentowe Rewitalizacja miasta – wellness i zrównoważony rozwój

 

fot. archiwum

Translate »