Targi Energetyczne InEnerg odbędą się we Wrocławiu

W ciągu godziny ze Słońca do powierzchni Ziemi dociera więcej energii elektrycznej, niż wynosi jej roczne zużycie dla całej naszej planety. Wszystkie światowe złoża węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego pozwalają łącznie wytworzyć tyle energii, ile ze Słońca do Ziemi dociera w ciągu niespełna dwóch miesięcy. Szacuje się, że ludzkość wykorzystuje zaledwie ok. 0,02% mocy promieniowania słonecznego. Potencjał życiodajnej gwiazdy jest olbrzymi i co ważne niewyczerpalny. Nic więc dziwnego, że fotowoltanika to drugie co do wielkości – po energetyce wiatrowej – odnawialne źródło energii i jeden z najważniejszych tematów premierowej edycji Międzynarodowych Targów Energetycznych InEnerg, które w marcu 2014 roku odbędą się na Stadionie Miejskim we Wrocławiu.

Świat coraz częściej stawia na energetykę słoneczną. Globalny rynek instalacji fotowoltaicznych rośnie w tempie około 40% rocznie. Szybki rozwój tego sektora wiąże się przede wszystkim ze spadkiem cen, rządowymi programami dotowania tego typu instalacji, większą dostępnością technologii, a także rosnącą świadomością ekologiczną oraz wzrostem cen energii pochodzącej z tradycyjnych źródeł.

Postęp technologiczny, obserwowany w ostatnich latach w sektorze fotowoltaniki, pozwala na wykorzystanie tego źródła energii nie tylko w Hiszpanii czy Francji, ale także w mniej nasłonecznionych krajach, jak Niemcy, Czechy czy Polska. To właśnie sąsiedzi zza naszej zachodniej granicy przodują na świecie pod względem zainstalowanej mocy ogniw fotowoltanicznych. Z kolei w Niemczech w 2012 r., pomimo ograniczonego wsparcia finansowego dla sektora solarnego, zainstalowano rekordową moc ogniw słonecznych (7600 MW) i osiągnięto całkowitą moc na poziomie 32 000 MW.

Tymczasem produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych w naszym kraju odgrywa wciąż marginalne znaczenie. Całkowita moc podłączonych do sieci elektrowni fotowoltaicznych na koniec 2012 roku wynosiła około 1,290 MW. Wiele pod tym kątem ma zmienić ustawa OZE, dzięki której Polska będzie mogła skutecznie nadrabiać dystans, jaki dzieli ją od innych krajów Unii Europejskiej. Mało tego, to właśnie fotowoltanika może być jedną z technologii, które zyskają najwięcej na wprowadzeniu nowego systemu wsparcia dla OZE.

Eksperci są zgodni, że rynek fotowoltaniki w Polsce ma ogromny potencjał i w najbliższych latach będzie szybko się rozwijał. Na mocy przyjętego na szczeblu Unii Europejskiej pakietu klimatyczno-energetycznego, udział energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym Polski ma do 2020 roku osiągnąć obligatoryjny poziom 15%. Nie uda się osiągnąć tego celu bez zwiększenia liczby przedsięwzięć w sektorze energetyki odnawialnej, w tym fotowoltaniki. To jednak nie wszystko. Konieczność modernizacji linii przesyłowych oraz wyłączenia do 2015 roku bloków energetycznych o łącznej mocy 6500 MW powoduje, że aby zrównoważyć bilans energetyczny kraju oraz zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, niezbędne będą inwestycje w odnawialne źródła energii.

Rosnące zainteresowanie czystą energią powoduje, że technologie stosowane do pozyskiwania zielonej energii są coraz bardziej powszechne i nieustannie doskonalone. Znakomitą okazją do ponadregionalnej wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z aktualnymi trendami branży energetycznej, także w obszarze odnawialnych źródeł energii, a w tym fotowoltaniki, będą Międzynarodowe Targi Innowacji Energetycznych InEnerg. Premierowa edycja imprezy organizowanej przez REECO Poland odbędzie się marcu 2014 roku na Stadionie Miejskim we Wrocławiu, a więc w miejscu, gdzie kulturowo spotykają się trzy kraje: Polska, Niemcy i Czechy. Targi, choć mają charakter międzynarodowy, to w szczególności koncentrują się właśnie na regionie Odry i Nysy Łużyckiej.

Organizatorzy targów InEnerg planują cały szereg konferencji i forów biznesowych. Przedstawicieli władz lokalnych, przemysłu z sektora PV, sektora energetycznego, budowlanego, a także sektora usług związanych z branżą PV (banki, firmy konsultingowe) oraz wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem darmowej energii elektrycznej ze słońca z pewnością zainteresuje konferencja pt. „Fotowoltanika przyszłości – innowacyjne rozwiązania w branży”, organizowana przy współpracy z Polskim Towarzystwem Fotowoltaniki. Spotkanie stwarza wyjątkową okazję do dyskusji na temat nowej generacji ogniw (organiczne, polimerowe, barwnikowe), jak również nowych technologii pozwalających obniżyć koszt produkcji urządzeń fotowoltanicznych (np. szersze zastosowanie technik laserowych). Podczas konferencji uczestnicy będą mieli niepowtarzalną szansę zgłębienia swojej wiedzy na temat zastosowania w fotowoltanice nanotechnologii oraz tlenków przewodzących (TCO). Przedstawione zostaną wyzwania związane z integracją systemów PV z siecią energetyczną i dystrybucją energii – smart grids , a także nowe, przyszłościowe technologie magazynowania energii słonecznej (akumulatory typu Redox, litowe o dużej pojemości, elektrolizery i magazynowane wodoru). Wśród najważniejszych tematów konferencji nie zabraknie też nowych, atrakcyjnych rozwiązań integrujących panele fotowoltaniczne z budynkiem (BIPV).

Organizatorem InEnerg 2014 jest spółka REECO Poland, wchodząca w skład niemieckiej Grupy REECO, która już od 1997 roku organizuje targi i konferencje związane z energią i budownictwem energooszczędnym. Na polskiej scenie targowej jest obecna od 2011 r. Organizowane przez REECO Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem i mimo krótkiego stażu już zyskały renomę jednego z najważniejszych wydarzeń branżowych w kraju.

 

Translate »