Tereny inwestycyjne w centrum uwagi

Blisko 200 osób uczestniczyło w I Ogólnopolskiej Konferencji pt.: „Tereny Inwestycyjne w Polsce”, która odbyła się 8 kwietnia w Pałacu Krasińskich w Warszawie. Spotkanie zostało zorganizowane przez serwis Tereny Inwestycyjne Info.

– Tematyka terenów inwestycyjnych jest bardzo szeroka. Dzisiaj poruszymy wiele aspektów sprzedaży i nabywania gruntów, atrakcyjności terenów poprzemysłowych, nabywania nieruchomości od instytucji państwowych oraz atrakcyjności terenów pod inwestycje uzdrowiskowo-rekreacyjne – tymi słowami rozpoczęła konferencję Marta Śniegocka, redaktor naczelna serwisu Tereny Inwestycyjne Info.

Słuchaczy ogromnie zainteresował temat „Tereny przemysłowe: jak nabyć i sprzedać grunt?”. Tomasz Olszewski, dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowo-Magazynowych na Europę Środkowo-Wschodnią JLL i moderator panelu, wskazał, że o atrakcyjności terenów przemysłowych decyduje lokalizacja, planowanie przestrzenne, przygotowanie działki do sprzedaży oraz elastyczne podejście właściciela. Paneliści podkreślili, że kluczową rolę odgrywa trzeci czynnik.

– Przygotowanie terenu do sprzedaży jest czasochłonne i może przypominać pracę detektywistyczną. Trzeba uporządkować kwestie prawne , dokumentację, uzbroić teren w odpowiednie media – mówiła Katarzyna Szczyrba, dyrektor Oddziału Nieruchomości, CTL Maczki-Bór.

Jak przyznali Maciej Madejak, Dyrektor ds. Rozwoju Regionalnego na Polskę , Goodman Poland oraz Paweł Markowski, Dyrektor Zarządzania Dostawami i Rozwojem Produktu, Grupa Zelmer S.A. odpowiednie przygotowanie gruntu pozwala na szybkie przeprowadzenie transakcji i często decyduje o ostatecznych zakupie.

O tym, że teren poprzemysłowy może być atrakcyjny dla inwestorów przekonywali uczestnicy drugiego panelu. Świadczy o tym sukces zrewitalizowanego terenu pofabrycznego – Centrum Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z Fabryką Grohmana w Łodzi.

– Na tym obszarze pozostała nam już tylko jedna działka do zagospodarowania dla inwestorów, ale zastanawiamy się nad pozyskaniem kolejnych zabytkowych obiektów – powiedział Tomasz Sadzyński, Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Edyta Wiwatowska, Prezes Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, przekonywała, że o sukcesie terenów poprzemysłowych decyduje również szeroko pojęta rewitalizacja: „Inwestorzy oczekują nie tylko dobrze przygotowanego terenu, ale również atrakcyjnego otoczenia dla partnerów biznesowych i pracowników”.

Takie otoczenie może zapewnić Agencja Mienia Wojskowego, Agencja Nieruchomości Rolnych oraz PKP S.A. , dysponujący atrakcyjnymi nieruchomościami w całej Polsce. Przedstawiciele tych organizacji i uczestnicy trzeciego panelu omawiali proces nabywania nieruchomości od instytucji państwowych oraz ich charakterystykę.

– Jako jedyni w Polsce możemy pochwalić się sprzedażą tak oryginalnych nieruchomości jak dworce kolejowe – przypomniał Grzegorz Tomaszewski, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Nieruchomości w PKP S.A.

O interesujących projektach dyskutowano również w trakcie ostatniego panelu „Tereny pod inwestycje uzdrowiskowo-rekreacyjne”. Następujące zmiany demograficzne w polskim społeczeństwie powodują, że inwestycje w uzdrowiska oraz domy opieki i domy seniora budzą coraz większe zainteresowanie. Takie trendy planuje wykorzystać Miasto Skierniewice, które przygotowuje 45 proc. obszaru miasta pod uzdrowisko.

– Dysponujemy aż 140 ha terenów pod inwestycje uzdrowiskowe, hotelowe, rekreacyjne, w centra Welleness-SPA, czy domy opieki i domy seniora. Oprócz zalety, którą są lecznicze wody geotermalne, ten teren dysponuje atutem w postaci jednego właściciela całego obszaru – mówił Prezydent Skierniewic, Leszek Trębski.

Organizatorem I Ogólnopolskiej Konferencji pt.: „Tereny Inwestycyjne w Polsce” był serwis Tereny Inwestycyjne Info. Partnerami głównymi była Agencja Mienia Wojskowego, Agencja Nieruchomości Rolnych, JLL, PKP S.A., Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Miasto Bydgoszcz i Miasto Skierniewice. Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Gospodarki, Business Centre Club, Gmina Fair Play, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

fot. materiały prasowe

 

 

Translate »