Trochę mniej stacji paliw w Polsce

Od dwóch lat maleje liczba stacji paliwowych w Polsce. Za główną przyczynę można uznać wejście w życie od stycznia 2014 roku rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać stacje paliw. Zmusiło to właścicieli wielu stacji do nakładów inwestycyjnych, tzn. modernizacji zbiorników na paliwa, co nie każdemu się opłaciło. Według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, w końcu marca br. w Polsce funkcjonowało 6680 stacji benzynowych, tj. o 65 mniej niż jeszcze w końcu IV kwartału 2013 roku. Wśród nich jest 40 stacji operatorów niezależnych oraz 25 należących do PKN Orlen i Grupy Lotos. Od początku bieżącego roku nie zmalała natomiast liczba stacji zagranicznych koncernów, najwięcej należy do BP – 463 stacji, na drugim miejscu jest Schell z 458 stacjami, dalej Grupa Lotos 426 i Statoil 354. Liderem na polskim rynku jest jednak PKN Orlen z 1766 stacjami. W omawianym okresie zwiększyła się do 57 liczba stacji przy autostradach – powstały dwie nowe: PKN Orlen i BP. Więcej jest także stacji z tzw. sieci niezależnych, w I kwartale przybyło ich z 732 do 751.

Translate »