Trybunał Konstytucyjny: kary za nielegalną wycinkę drzew nie są zgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 1 lipca 2014 orzekł, że nakładanie obowiązkowej kary pieniężnej za wycinkę bez pozwolenia drzew i krzewów przez właścicieli nieruchomości jest niezgodne z konstytucją. Chodzi tu o zaskarżone przez kilku wnioskodawców przepisy art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W uzasadnieniu wyroku Trybunał podał, że co do zasady kara za nielegalne usuwanie drzew i krzewów jest słuszna, natomiast obecnie obowiązujące przepisy naruszają prawo własności, ponieważ przewidują zbyt dużą karę, nie uwzględniając przy tym zróżnicowania przyczyn i okoliczności usunięcia drzewa lub krzewu.

Nie przewidują np. konieczności usunięcia drzewa z przyczyn sanitarnych, gdy stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia mieszkańców, albo groźbę uszkodzenia budynku.

Przypomnijmy, że kara wynosi trzykrotność opłaty za usunięcie drzewa za zezwoleniem. A ta kwota z kolei jest określana w zależności od gatunku drzewa i jego wieku.

Już od ubiegłego roku trwają prace nad nowelizacją ustawy o ochronie przyrody. Projekt zmian przewiduje między innymi, że nie będzie konieczne pozwolenie na wycinkę drzew:

– w lasach,

– drzew owocowych, ale za wyjątkiem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,

– w wieku poniżej 10 lat – w przypadku krzewów,

– drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 35 cm, gdy są to: topola, wierzba, kasztanowiec, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa, platan klonolistny, oraz – 25 cm dla pozostałych gatunków drzew.

 

Translate »