Ursus ma wreszcie MPZP

W połowie sierpnia br. uprawomocnił się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Warszawy Ursusa w rejonie ulicy Orłów Piastowskich. Dokument ma bardzo duże znaczenie dla rozpoczęcia rewitalizacji i zagospodarowania terenów poprzemysłowych, obszaru o powierzchni około 220 ha z bardzo dużym potencjałem inwestycyjnym. Prace nad planem trwały 8 lat. Teraz można uporządkować tereny stanowiące 1/4 powierzchni całej dzielnicy, bardzo atrakcyjne inwestycyjnie, bo oddalone tylko o 9km od ścisłego centrum Warszawy.

Translate »