Victoria Dom ogłosiła wyniki finansowe

Zarząd Victoria Dom zakłada osiągnięcie w skali całego roku ponad 400 mln zł przychodów oraz około 90 mln zł zysku netto. Niemal wszystkie tegoroczne przekazania gotowych blisko 1300 mieszkań nastąpią w drugim półroczu br. Pierwsze odbiory ruszyły dopiero w czerwcu br., co miało wpływ na niskie przychody raportowane za pierwsze półrocze br.

Firma Victoria Dom będąca jednym z największych warszawskich deweloperów osiągnęła w pierwszym półroczu br. 14,3 mln zł przychodów. W pierwszych sześciu miesiącach br. Grupa poniosła jednocześnie 9,9 mln zł straty netto.

„Wyniki uzyskane w pierwszym półroczu są zgodne z planem i odzwierciedlają niewielką liczbę przekazań mieszkań w tym okresie. Niemal wszystkie odbiory blisko 1300 lokali, które zaplanowaliśmy na ten rok zrealizujemy w drugiej połowie roku. W efekcie w skali całego bieżącego roku zakładamy osiągnięcie ponad 400 mln zł przychodów oraz około 90 mln zł zysku netto” – powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Zarządu Victoria Dom.

Na koniec czerwca br. w swojej ofercie Victoria Dom posiadała 17 inwestycji w 9 lokalizacjach z łączną liczbą niemal 2200 lokali, z czego ponad 80% zostało już zakontraktowanych. Ponad połowa z obecnie realizowanych mieszkań planowana jest do przekazania klientom do użytkowania przed końcem 2019 roku. Kolejne 9 inwestycji w obecnych i nowych lokalizacjach zostanie rozpoczętych, a około 1000 mieszkań wprowadzonych do sprzedaży w trakcie bieżącego roku.

„Kondycja warszawskiego rynku pierwotnego cały czas jest bardzo dobra. W oparciu o solidny bank ziemi kontynuujemy dynamiczny rozwój. Podtrzymujemy jednocześnie plan osiągnięcia na koniec roku poziomu 1500 podpisanych umów deweloperskich co stanowić będzie ponad 40% wzrost w porównaniu do poprzedniego roku” – dodał Waldemar Wasiluk. Victoria Dom od kilku lat odnotowuje bardzo dobre wyniki finansowe. Duży wzrost sprzedaży oraz zysku netto w okresie ostatnich trzech lat jest rezultatem rozszerzenia oferty w kilku dodatkowych dzielnicach i dynamicznej sprzedaży tych projektów.

W I połowie 2019 r. spółka sprzedała 768 mieszkań, plasując się w rankingu redNet na 2. miejscu wśród największych warszawskich deweloperów. Udział Grupy w rynku wzrósł jednocześnie z 3,2% w 2017 r., do 4,6% w 2018 r. oraz do 6,5% w pierwszej połowie 2019 r.

fot. Osiedle  Przystanek Tarchomin

Translate »