W 2013 banki w Polsce zarobiły mniej

Według danych Narodowego Banku Polskiego, banki w Polsce od stycznia do listopada 2013 włącznie osiągnęły 14,04 miliardów złotych zysku netto, przy obrocie 50,56 miliardów złotych. Wynik ten jest gorszy o 5,6% w porównaniu do 2012 roku, kiedy to zysk netto osiągnął poziom 16, 21 miliarda złotych. Prezes PKO BP, Zbigniew Jagiełło powiedział, że w 2014 roku spodziewa się kolejnego spadku zysku, między innymi z powodu utrzymania niskich stóp procentowych oraz konieczności obniżenia opłat interchange. Prowizje interchange wpływają do banków od sklepów przy płatności przez klientów z użyciem kart płatniczych. W 2013 roku wysokość takiej prowizji to 1,2 -1,3% wartości transakcji, natomiast od połowy 2014 roku prowizja nie będzie mogła być wyższa niż 0,5%. Banki z opłat tych finansują między innymi tzw. money back, czyli programy lojalnościowe dla klientów.

Translate »