W 2014 spodziewany wzrost polskiego PKB powyżej 3%

Minister finansów Mateusz Szczurek powiedział, że w 2014 roku spodziewany jest wzrost polskiego PKB powyżej 3%, jednak nie do poziomu jaki sugerują dane Narodowego Banku Polskiego. Są to mimo wszystko lepsze prognozy niż zapisano w założeniach do ustawy budżetowej na bieżący rok, tzn. 2,5%. Natomiast według prognozy NBP z marca tegoroczny wzrost PKB wyniesie 3,6%.

Translate »