W Gdańsku powstała pierwsza AKADEMIA STEICO

Domy energooszczędne to już nie tylko moda, ale kierunek w jakim zmierza nowoczesne budownictwo, dlatego przyszli adepci zawodu powinni poznać zalety i możliwości tej technologii. Teraz będą mieli okazję uczyć się od najlepszych w AKADEMII STEICO, która 21 stycznia rozpocznie swoją działalność w jednej z gdańskich szkół budowlanych.

Do tej pory pod hasłem AKADEMIA STEICO ten producent ekologicznych materiałów budowlanych, spełniających wymogi energooszczędności stawiane nowoczesnemu budownictwu, regularnie organizował profesjonalne warsztaty teoretyczno-praktyczne, na które zapraszał osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu budownictwa w standardzie energooszczędnym. Teraz z doświadczenia i wiedzy firmy STEICO będzie mogła skorzystać także młodzież szkół budowlanych. Na 21 stycznia 2016 zaplanowano uroczyste otwarcie AKADEMII STEICO w Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku.

– W ciągu ostatniego roku z naszych seminariów skorzystało ponad 1500 osób, co pokazuje jak duże jest zainteresowanie nowoczesnymi technologiami budowlanymi, które wpisują się w trend budownictwa energooszczędnego – mówi Steffen Zimny, prezes firmy STEICO. – Do tej pory nasi fachowcy chętnie dzielili się swoją wiedzą z osobami profesjonalnie zajmującymi się budownictwem, teraz swoją wiedzę chcemy przekazać także młodym ludziom, którzy za kilka lat będą decydować o tym, w jakiej technologii czy z jakich materiałów najlepiej wybudować dom.

Ucząca się młodzież oraz osoby zainteresowane technologią budowy domów STEICO, które zechcą uczestniczyć w Akademii, będą mogły nabyć dodatkowe umiejętności w zakresie budowy bezpiecznych, w pełni ekologicznych i wysokiej jakości domów energooszczędnych.

Oprócz firmy STEICO i Państwowych Szkół Budownictwa partnerem projektu zostali Pracodawcy Pomorza, a honorowy patronat objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Swoją obecność podczas uroczystego otwarcia Akademii potwierdził również Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Na 21 stycznia 2016 zaplanowano pokaz montażu makiety domu energooszczędnego w technologii STEICO w wykonaniu uczniów Państwowych Szkół Budownictwa w zawodzie technik budownictwa. Będzie można także wysłuchać wykładu Tomasza Balcerowskiego, prezesa firmy EKOINBUD na temat budownictwa domów w technologii STEICO. Przy okazji otwarcia AKADEMII STEICO, Ewa Konikowska-Kruk, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej poruszy ważny temat nowych zawodów szkolnych dla rynku pracy.

fot. archiwum

Translate »