W Hiszpanii rynek pracy nadal niepewny

W 2012 roku Hiszpanię opuściło 190 tys. cudzoziemców, którzy wcześniej przybyli tam w poszukiwaniu pracy – poinformowała hiszpańska agencja prasowa EFE. Byli to przede wszystkim obywatele Ameryki Łacińskiej i Rumunii. Według danych Krajowego Instytutu Statystycznego, cudzoziemcy, mający prawo stałego pobytu stanowią obecnie 11,77% ogółu ludności, tj. 5,546 miliona osób. Na południowych wybrzeżach Hiszpanii zamieszkuje znaczna liczba Brytyjczyków, Niemców i Włochów, którzy osiedlili się tu w wieku emerytalnym. Nowym zjawiskiem jest natomiast większa liczba biznesmenów przyjeżdżających z Chin. Na rynku pracy utrzymuje się nadal trudna sytuacja, poziom bezrobocia wynosił w 2013 roku 26%, a bez pracy pozostaje około 4,7 miliona ludzi. Według rządowych prognoz w bieżącym roku nastąpi wreszcie dodatni, choć minimalny jeszcze – na poziomie 0,5% – wzrost gospodarczy.

Translate »