W Japonii niski przyrost naturalny

Według dziennika Japan Times, Japonia się starzeje i odnotowuje spadek przyrostu naturalnego. W 2013 roku urodziło się 1,031 miliona dzieci, tj. o 6000 mniej niż rok wcześniej. Wzrosła natomiast liczba zgonów do 1,275 miliona osób, czyli o 19 000 więcej licząc rok do roku. Populacja Japonii spadła o 0,21% i liczy 126, 39 miliona osób. Obecnie ponad 20% Japończyków liczy sobie więcej niż 65 lat. Rządowe prognozy mówią o powiększeniu tej grupy wiekowej do 40% w 2060 roku, o ile nie zwiększy się liczba urodzeń w najbliższych latach.

Translate »