W Świnoujściu długi czynszowe można odpracować

W Świnoujściu magistrat wprowadza program, który ma być pomocy dłużnikom o niskich dochodach w uregulowaniu zaległości czynszowych. Najemcy mieszkań komunalnych mogą odpracować dług, wykonując drobne prace remontowe lub porządkowe na rzecz miasta. Godzina ich pracy będzie wyceniona na 9 złotych. Odnosi się to do mieszkańców, których dochód miesięczny na osobę nie przekracza 844,45 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1013,34 w jednoosobowym, a ponadto ich zadłużenie przekracza trzymiesięczny czynsz. Z obliczeń urzędników wynika, że do programu kwalifikuje się obecnie około 500 mieszkańców zadłużonych w sumie na około 3,5 miliona złotych. Z ankiety przeprowadzonej w 2012 roku wynika jednak, że na 400 sondowanych dłużników tylko 83 zgłosiło chęć odpracowania długu.

Translate »