Warimpex ogłosił wyniki za III kwartały 2015 roku

Spółka Warimpex opublikowała swoje wyniki finansowe za III kwartały 2015 r. Najważniejsze wnioski to:

  • Dobre wyniki hoteli niezależnych od sytuacji w Rosji – wzrost obłożenia oraz stawek za pokoje (zysk NOP na każdy dostępny pokój +14%), spadek przychodów ze sprzedaży w hotelach rosyjskich o 34%
  • Wzrost EBITDA o 19%, do 16,3 mln euro
  • Sprzedaż hotelu andel’s Berlin generuje dodatni wynik z działalności joint ventures, w wys. 11,6 mln euro
  • Udana transakcja  w Jekaterynburgu
  • Ukończenie i przekazanie najemcom powierzchni biurowych w AIRPORTCITY St. Petersburg oraz Erzsébet Office w Budapeszcie
  • Kontynuacja prac projektowych dotyczących biurowych projektów deweloperskich w Polsce
  • Ujemny wynik netto za okres, w wys. -31,6 mln euro, w związku z osłabieniem rubla i stratami z wyceny aktywów w Rosji

Eksperci zakładają nieznaczną poprawę w gospodarce rosyjskiej w przyszłym roku. Jednak na razie w spółce Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG dominuje trend zapoczątkowany w I półroczu. Trudna sytuacja na rynku rosyjskim i osłabienie rubla wywierają w dalszym ciągu wpływ na wynik spółki. Wyniki hoteli niezwiązanych z Rosją były dobre na wszystkich rynkach – obłożenie i ceny pokoi w większości hoteli wzrosły, a wskaźnik zysku NOP na każdy dostępny pokój wzrósł o 14%. Mimo to słaby rubel spowodował niestety spadki przychodów ze sprzedaży w hotelach w Petersburgu i Jekaterynburgu. Przychody ze sprzedaży w hotelach rosyjskich były niższe od ubiegłorocznych w tym samym okresie o ok. 34%. Również sytuacja w hotelu Dvorak w czeskich Karlovych Varach nie wykazała do tej pory oznak poprawy. Chociaż hotel skierował swoją ofertę również do gości spoza Rosji, nowa strategia nie znalazła jeszcze odzwierciedlenia w przychodach ze sprzedaży. W konsekwencji hotel Dvorak zanotował spadek przychodów o ok. 36%.

Ta sytuacja wywarła następujący wpływ na wyniki za trzy pierwsze kwartały 2015 r.: Całościowe przychody ze sprzedaży w segmencie hoteli spadły w tym okresie o 12%, do 41,6 mln EUR. Przychody ze sprzedaży spadły o 18%, z 55,9 mln EUR do 46,1 mln EUR. Wskaźnik EBITDA wzrósł co prawda o 19%, z 13,6 mln EUR do 16,3 mln EUR, ale EBIT spadł z 4,5 mln EUR do -13,0 mln EUR. To obniżenie wynika głównie z ujemnego wyniku odpisów amortyzacyjnych i korekt wartości aktywów. Wynik z działalności finansowej z uwzględnieniem joint ventures pogorszył się z -16,2 mln EUR do -18,7 mln EUR. Warto jednak zwrócić uwagę, że ta zmiana, na którą negatywny wpływ miały wahania kursowe, ma charakter niepieniężny. Wynik z joint ventures wzrósł z 1,1 mln EUR do 11,6 mln EUR, dzięki sprzedaży hotelu andel’s Berlin. Ostatecznie – w związku z ujemnymi efektami wyceny aktywów i różnic kursowych – Grupa Warimpex odnotowała ujemny wynik netto za okres, w wysokości -31,6 mln EUR, w porównaniu z -10,9 mln EUR w roku ubiegłym.

„Chociaż poprawa sytuacji gospodarczej w Rosji według szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego w dalszym ciągu jest bardzo niepewna i uzależniona głównie od czynników geopolitycznych, to widać »światełko w tunelu«. Eksperci MFW prognozują minimalny wzrost w 2016 r. na poziomie 0,5 %. Taka perspektywa napawa nas optymizmem na nadchodzący rok, gdyż w przypadku poprawy sytuacji gospodarczej, będziemy notować wzrosty wartości aktywów“, wyjaśnia Franz Jurkowitsch, prezes Warimpex.

Udane transakcje, ukończone inwestycje i projekty deweloperskie

Mimo skutków trudnej sytuacji na rynku rosyjskim, spółce Warimpex udało się też osiągnąć kilka znaczących sukcesów – zarówno po stronie transakcyjnej, jak i deweloperskiej. Pod koniec września nastąpiła sprzedaż, na rzecz prywatnego inwestora, większościowego udziału w hotelach angelo i Liner na terenie międzynarodowego portu lotniczego Kolcowo w Jekaterynburgu. „Wycofanie się z Jekaterynburga nie oznacza wyjścia z Rosji, która pozostanie jednym z naszych głównych rynków, gdzie kontynuujemy z sukcesem rozwój projektu AIRPORTCITY St. Petersburg i gdzie wciąż dostrzegamy ogromny potencjał. Pod koniec czerwca ukończono na tym terenie biurowiec Zeppelin, a najemcy już się do niego wprowadzili“, komentuje Franz Jurkowitsch. Niedawno przekazano najemcy także wyremontowany biurowiec Erzsébet Office w Budapeszcie. W Berlinie na początku września dokonano natomiast zamknięcia transakcji sprzedaży hotelu andel’s, która przyniosła ok. 10 mln EUR zysku.

W obszarze działalności deweloperskiej, w Krakowie realizowane są prace projektowe dotyczące dwóch budynków biurowych. Po pierwsze, Warimpex jest właścicielem nieruchomości deweloperskiej położonej obok hotelu Chopin, na której ma powstać biurowiec o powierzchni ok. 20 000 m kw. Po drugie, inny biurowiec będący w posiadaniu Warimpeksu ma zostać rozebrany i zastąpiony nowym, również o powierzchni ok. 20 000 m kw. Natomiast w Łodzi Warimpex zakupił działkę w pobliżu hotelu andel’s, na której planuje realizację nowego budynku biurowego o powierzchni ok. 29 000 m kw.

Perspektywy

„Zamierzamy kontynuować nasze aktualne projekty deweloperskie w ramach istniejących możliwości i wykorzystywać dobry klimat transakcyjny także w przyszłości, dokonując racjonalnych sprzedaży nieruchomości. Równocześnie stale pracujemy nad poprawą wyników naszych hoteli i wzmocnieniem naszych podstaw finansowych“, podsumowuje Jurkowitsch.

Wskaźniki finansowe za trzy pierwsze kwartały 2015 (na dzień 30.09.2015)

W tysiącach EUR 1-9/2015 Zmiana

 

1-9/2014
Przychody ze sprzedaży – hotele 41 627 -12% 47 446
Przychody ze sprzedaży – Investment Properties 2 863 -61% 7 381
Przychody ze sprzedaży – Development & Services 1 616 50% 1 078
Przychody ze sprzedaży razem 46 105 -18% 55 905
Koszty przypisane bezpośrednio do przychodów ze sprzedaży -28 145 -19% -34 541
Wynik brutto ze sprzedaży 17 960 -16% 21 364
Przychody ze sprzedaży nieruchomości 2 551 6
EBITDA 16 268 19% 13 636
EBIT -13 019 4 524
Wynik z joint ventures 11 586 917% 1 139
Wynik netto okresu -31 626 190% -10 906
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 9 436 -33% 14 184
Działalność segmentów
(joint ventures w ujęciu proporcjonalnym):
Przychody ze sprzedaży razem 80 536 -11% 90 225
Przychody ze sprzedaży – hotele 75 170 -7% 80 924
Net Operating Profit (NOP) Hotele 23 522 -6% 25 119
NOP na jeden dostępny pokój 7 035 -3% 7 213
Przychody ze sprzedaży – Investment Properties 3 417 -57% 7 944
EBITDA – Investment Properties 2 372 -48% 4 539
Przychody ze sprzedaży – Development & Services 1 949 44% 1 358
Wynik ze sprzedaży nieruchomości 12 825 6
EBITDA – Development & Services 13 421 -3 262

 

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka inwestycyjno-deweloperska z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie (WXF), działa na rynku hotelarskim w Europie Środkowej i Wschodniej.

fot. Hotel andel’s  Berlin / Warimpex

Translate »