Wartość inwestycji zagranicznych w Polsce będzie rosła

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych prognozuje wzrost wartości inwestycji w Polsce w 2014 roku. W 2013 roku PAIiIZ zakończyła 53 projekty o wartości 902,5 mln euro. Najliczniejsze były inwestycje w outsourcingowe centra biznesowe, a także w branżę motoryzacyjną. W bieżącym roku Agencja prowadzi ponad 160 projektów o łącznej wartości niemal 3,3 mld euro. Planowane jest w związku z tym około 31,5 tys. miejsc pracy.

Translate »