We wrześniu stopy NBP bez zmian, ale spadną w IV kwartale?

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu, 3 września br. utrzymała stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Główna referencyjna stopa NBP wynosi 2,5%, lombardowa 4%, depozytowa 1%, a redyskonta weksli 2,75%.

Jednak z wypowiedzi szefa RPP, Marka Belki wynika, że w kolejnych miesiącach możliwe są obniżki – w listopadzie br. główna stopa referencyjna może osiągnąć nowe historyczne minimum na poziomie 2%. Wszystko zależy od wyniku PKB za III kwartał – czy gospodarka spowolni, czy będzie silna. Przypomnijmy, że w II kwartale 2014 PKB wyniósł 3,3% i był minimalnie niższy niż kwartał wcześniej. Według ekonomistów PKB w 2014 roku utrzyma poziom około 3%.

Translate »