Więcej miejsc pracy w Polsce dzięki BIZ

Z danych szacunkowych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych wynika, że w Polsce powstanie 18 143 miejsc pracy dzięki nowym zakładom pracy tworzonym w 2013 roku w ramach Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych. Jest to wzrost o 81% w porównaniu z 2012 rokiem. Pomimo, że liczba nowych projektów BIZ wynosi 50, czyli jest niemal taka sama jak rok wcześniej, kiedy było ich 51, to spadła znacznie ich wartość i wynosi 824,9 milionów euro wobec 1,23 miliardów euro w 2012 roku. Wynika to z innej struktury – przed rokiem inwestycje w ponad 50% dotyczyły sektora przemysłowego, a w 2013 roku 40% pochodzi z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, typu BPO+ICT i B+R, które są mniej kosztowe, a wymagają większego zatrudnienia. Kraje, które wprowadziły najwięcej swoich projektów to: Stany Zjednoczone (17), Niemcy (6), Wielka Brytania (5), a także Francja, Belgia i Finlandia (po 3). Na pierwszym miejscu znalazła się branża motoryzacyjna (37 projektów, wartość 363 mln euro, 9489 miejsc pracy), na kolejnych: BPO (35 projektów, 27,65 mln euro, 7460 miejsc pracy), sektor badawczo-rozwojowy (15 projektów, 22,54 mln euro, 1504 miejsc pracy), branża lotnicza (9 projektów) i spożywcza (8 projektów).