Wskaźniki budowlane sygnalizują poprawę w branży budowlanej

Wszystko wskazuje na to, że rok 2014 będzie przełomowym okresem dla branży budowlanej. Wahające się pomiędzy plusem i minusem dynamiki w poszczególnych kategoriach budowlanych wraz z biegiem czasu będą się stabilizować i ostatecznie 2014 rok zakończy się jednocyfrowym wzrostem.

Według najnowszego raportu opracowanego przez firmę badawczą PMR zatytułowanego „Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2014 − Prognozy rozwoju na lata 2014-2019”, pierwszym dobrym zwiastunem dla budownictwa jest poprawiająca się sytuacja na rynku cementu, którego ożywienie zawsze przekłada się na intensyfikację prac budowlanych. Lata 2012-2013 notowały spore spadki w zakresie produkcji cementu (odpowiednio -16% i -7,5%), co znajdowało przełożenie w malejącym wolumenie sprzedaży produkcji budowlano-montażowej. Obecnie po I kwartale 2014 roku wielkość produkcji podstawowego składnika dla budownictwa zanotowała wzrosty rzędu 53% w ujęciu rocznym oraz ponad 100% w przypadku zużycia. Dla całego roku indeksy te będą zdecydowanie bardziej umiarkowane, jednak na mocnym plusie.

Stabilizuje się także sytuacja finansowa w spółkach budowlanych. Zgodnie z danymi GUS za 2013 rok, rentowność obrotu po opodatkowaniu podniosła się. W przypadku wysokości wskaźnika poziomu kosztów ruch ten odbył się w przeciwną stronę, co jednakowoż oznacza poprawę w stosunku do kryzysowego i nierentownego w ujęciu całościowym wyniku za 2012 rok. Analitycy PMR przewidują, że procesy uzdrawiające portfele zamówień spółek oraz rozsądniejsze i bardziej wyważone podejście do wycen w przypadku nowych przedsięwzięć w 2014 zaowocuje nieco zdrowszym rozłożeniem ryzyk a przez to lepszymi wynikami firm budowlanych.

Dotychczasowa słaba sytuacja finansowa firm miała także przełożenie na obniżające się ceny usług budowlanych. Wiele firm chcąc reperować portfele zleceń nowymi zamówieniami, w obliczu rosnącej konkurencji zmuszone były obniżać ceny, co w konsekwencji tylko pogorszyło sytuacje wielu z nich. Według statystyk, indeks cen produkcji budowlano montażowej obniżył się o 1,8%. Sytuacja ta wraz z niskimi stopami procentowymi wpływa korzystnie na analizy opłacalności ekonomicznej przedsięwzięć – z punktu widzenia inwestora. Dlatego też sektor prywatny zintensyfikował wysiłki inwestycyjne, co widoczne jest przede wszystkim w segmencie niemieszkaniowym. Budowane są nowe biurowce i hotele a także zakłady przemysłowe.

Coraz aktywniej poczynają sobie na rynku również deweloperzy, gdzie z łatwiejszym dostępem do pieniądza zbiegł się okres wdrożenia cieszącego się dużą popularnością programu wspierania zakupu pierwszego mieszkania (MdM) oraz zapowiedzi nawiązania współpracy z sektorem publicznym w związku z Funduszem Mieszkań na Wynajem. Także coraz jaśniej rysuje się przyszłość inwestycji infrastrukturalnych. Dla budownictwa kolejowego nadchodzi okres intensywnego kończenia projektów z poprzedniego budżetu, zaś nowe projekty drogowe obecnie znajdują się w fazie przetargowej i oczekują na rozstrzygnięcie. Budżet unijny wspomoże także niebawem obiekty kubaturowe użyteczności publicznej czy też prace o charakterze hydrotechnicznym.

 

Translate »