Wyraźna poprawa wyniku finansowego netto r/r

  • Stabilne wyniki z działalności operacyjnej hoteli, wzrost przychodów w segmencie Investment Properties do 1,9 mln Euro w wyniku ukończenia projektów w Petersburgu i Budapeszcie
  • Poprawa wyniku z działalności finansowej z -3,9 mln Euro do 0,2 mln Euro
  • Wynik finansowy netto r/r w wysokości -0,5 mln Euro znacznie wyższy niż w I kwartale 2015
  • Nowe projekty deweloperskie w Petersburgu, Krakowie i Łodzi
  • Podpisanie listu intencyjnego o sprzedaży hotelu – zakończenie transakcji oczekiwane w połowie 2016 roku

Pierwszy kwartał 2016 roku przyniósł spółce Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG stabilny rozwój działalności operacyjnej hoteli – obłożenie i ceny pokoi nie uległy zmianie. Ubiegłoroczna sprzedaż hoteli w Jekaterynburgu oraz związany z nią spadek liczby pokoi spowodowały spadek przychodów hoteli ze sprzedaży o 7 % do 9,4 mln Euro. Z kolei przychody segmentu Investment Properties wzrosły z 0,4 mln Euro do 1,9 mln Euro dzięki ukończeniu i wynajęciu biurowca Zeppelin w AIRPORTCITY St. Petersburg oraz biurowca Erzsébet w Budapeszcie. W sumie przychody ze sprzedaży wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim o 8 % do 11,9 mln Euro. Wynik brutto ze sprzedaży również był wyższy o 63 % i wyniósł ok. 4 mln Euro.

Wskaźnik EBITDA obniżył się z 1,6 mln Euro do 0,8 mln Euro na skutek operacyjnych, dodatnich różnic kursowych z porównywalnym okresem ubiegłego roku. W tym samym okresie EBIT pozostał bez zmian na poziomie -0,5 mln Euro. Wynik z działalności finansowej z uwzględnieniem joint ventures poprawił się z -3,9 mln Euro na 0,1 mln Euro. W sumie więc wynik finansowy netto r/r jest korzystny i wynosi -0,5 mln Euro (2015: -5,3 mln Euro).

„Gospodarka rosyjska nadal znajduje się w dołku, a rubel w dalszym ciągu podlega silnym wahaniom kursowym, chociaż w I kwartale 2016 nieco się umocnił. Stabilizacja sytuacji oczekiwana jest dopiero w roku 2017. Zgodnie z zapowiedziami pod koniec 2015 r., już teraz widać, że wzrost wartości waluty może wyrównać ujemne różnice kursowe nieodnoszące się do przepływów pieniężnych“, mówi Franz Jurkowitsch, Prezes Warimpexu. „Należy także pamiętać, że w branży hotelarskiej obowiązuje sezonowość i że wyniki sprzedaży w pierwszych trzech miesiącach są zwykle najsłabsze, a więc niereprezentatywne dla trendów całego roku obrotowego.“

Aktualne projekty deweloperskie w Polsce i Rosji

Warimpex rozwija nowe projekty deweloperskie w Rosji i Polsce. Ostatnio firma uzyskała pozwolenie na budowę dla biurowca w Łodzi o powierzchni 26 000 m² w pobliżu hotelu andel’s. Projekt ten będzie realizowany w najbliższym czasie, w zależności od zainteresowania najemców. W Krakowie planowane są obecnie dwie inwestycje. Obok hotelu Chopin ma powstać biurowiec o powierzchni ok. 26 000 m². Na drugiej działce będącej w posiadaniu Warimpexu rozebrany ma być budynek biurowy, a w jego miejsce wybudowany nowy biurowiec o powierzchni ok. 20 000 m². Na terenie AIRPORTCITY St. Petersburg prowadzone są prace przy budowie parkingu wielopoziomowego o powierzchni ok. 20 000 m², a w maju 2016 zawarto długoterminową przedwstępną umowę wynajmu całego obiektu.

Perspektywy na rok 2016

„Naszym celem na bieżący rok obrotowy 2016 jest zwiększanie przychodów naszych hoteli w całym portfolio, obniżanie kosztów odsetek oraz kontynuacja naszych projektów deweloperskich. W tym roku czeka nas również kilka transakcji. Po zakończeniu okresu objętego sprawozdaniem podpisaliśmy list intencyjny dotyczący sprzedaży hotelu. Ostateczne zamknięcie transakcji oczekiwane jest w połowie roku“, podsumowuje Jurkowitsch.

Translate »