Wzrost czynszów na najdroższych ulicach handlowych świata

Hongkong_Causeway Bay 2 (low res)

Z opublikowanego dziś raportu firmy Cushman & Wakefield Main Streets Across the World (Główne ulice handlowe na świecie) wynika, że dzielnica Causeway Bay w Hongkongu została drugi rok z rzędu najdroższą lokalizacją handlową świata.

W jubileuszowej 25. edycji raportu przedstawiono informacje dotyczące rynku nieruchomości handlowych na świecie oraz wysokości stawek czynszu w 334 najlepszych lokalizacjach w 64 krajach w okresie 12 miesięcy do czerwca 2013 r. Główny ranking uwzględnia najdroższe ulice handlowe w poszczególnych krajach.

Pomimo nieznacznie mniejszego wzrostu czynszów w skali globalnej (o 3,2%) niż w poprzednich 12 miesiącach (wzrost o 4,5%), czynsze wzrosły lub utrzymały się na stabilnym poziomie w 285 lokalizacjach uwzględnionych w badaniu, czyli w 85% badanych ulic handlowych.

Za sprawą rywalizacji o ograniczoną powierzchnię handlową pomiędzy sieciami oferującymi produkty z górnej półki a najemcami spoza sektora towarów luksusowych czynsze w Causeway Bay wzrosły o 14,7%, pokonując barierę 3000 USD za stopę kwadratową po raz pierwszy w 25-letniej historii badań (3017 USD/st.kw. czyli 24 983 EUR/mkw./rocznie).

Dzielnica Causeway Bay zdetronizowała nowojorską Piątą Aleję w rankingu najdroższych ulica świata po raz pierwszy od 11 lat w okresie 2011/12. W porównaniu z poprzednim badaniem czynsze przy Piątej Alei utrzymały się na niezmienionym poziomie 2500 USD za stopę kwadratową (20 702 EUR/mkw.rocznie), ale pozwoliły jej zachować drugą pozycję w rankingu przed Polami Elizejskimi, które znalazły się na trzecim miejscu z czynszami wynoszącymi 1601 USD za stopę kwadratową (13 255 EUR/mkw./rocznie). Warto jednak zaznaczyć, że Pola Elizejskie znacząco zwiększyły swoją przewagę nad pozostałymi lokalizacjami w rankingu odnotowując trzeci największy wzrost czynszów w skali globalnej – aż o 38,5%.

Czynsze przy londyńskiej ulicy New Bond Street wzrosły o 15,6% do 1047 USD za stopę kwadratową (8 666 EUR/mkw./rocznie) za sprawą utrzymującego się popytu ze strony międzynarodowych marek luksusowych, dzięki czemu New Bond Street awansowała z szóstego na czwarte miejsce zestawienia najdroższych ulic handlowych świata, spychając tokijską dzielnicę Ginza (984 USD za stopę kwadratową czyli 8152 EUR/mkw./rocznie) na piąte miejsce. Drugi największy skok w rankingu w pierwszej dziesiątce (z ósmego na szóste miejsce) jest udziałem Via Montenapoleone w Mediolanie (906 USD/st.kw. czyli 7500 EUR/mkw./rocznie), gdzie czynsze wzrosły o 7,4%.

John Strachan z działu powierzchni handlowych na świecie w firmie Cushman & Wakefield, powiedział: „Piąta Aleja i Causeway Bay ponownie zachowały tytuł najdroższych lokalizacji handlowych świata. Jednak czynsze wzrosły w praktycznie wszystkich najważniejszych miastach, ponieważ międzynarodowe marki nadal rywalizują o najbardziej atrakcyjne powierzchnie przy ulicach handlowych cieszących się największym zainteresowaniem”.

Martin Mahmuti, z Cushman & Wakefield w Europie, powiedział: „W 2014 r. utrzymają się ryzyka ekonomiczne, ale na większości rynków warunki będą się stopniowo poprawiać. Sieci handlowe będą nadal poszukiwać najlepszych i najbardziej pożądanych lokalizacji, ale ograniczona podaż i rosnące koszty czynszów będą stanowić przeszkodę dla niektórych marek i zmuszą je do poszukiwania alternatywnych lokalizacji w pobliżu głównych ulic. W przyszłości będzie rosło znaczenie miast, ale coraz większe zainteresowanie wykorzystywaniem wszystkich kanałów dystrybucji, w tym online, zarówno przyspieszy, jak i ułatwi realizację planów ekspansji”.

W pierwszym raporcie Main Streets Across the World opublikowanym w 1988 r. najdroższą lokalizacją handlową świata był Nowy Jork, a na kolejnych miejscach znalazły się Monachium, Tokio, Paryż i Londyn.

Ameryka Północna i Południowa

Pomimo spowolnienia gospodarczego i w niektórych przypadkach wzrostu podaży powierzchni handlowej czynsze w najlepszych lokalizacjach wzrosły najbardziej w skali regionalnej w Ameryce Północnej i Południowej o 5,8%, czyli mniej niż w latach 2011/12, gdy wzrost wyniósł 10,9%.

W porównaniu z latami 2011/12 w Stanach Zjednoczonych odnotowano mniejszy wzrost czynszów za najlepsze powierzchnie na poziomie 3,7%, natomiast w Kanadzie czynsze wzrosły zaledwie o 1,7%.

Największy wzrost czynszów w obu Amerykach o 14,6% odnotowano w Kolumbii, a w Argentynie czynsze wzrosły w ciągu roku o 11,5%. W sąsiedniej Brazylii znacząco zwiększyła się podaż powierzchni handlowej po oddaniu do użytku ponad 40 centrów handlowych, wskutek czego czynsze w tym kraju wzrosły tylko o 3,3%. 

W Meksyku ożywienie popytu i niewystarczająca podaż powierzchni handlowej wysokiej jakości przyczyniły się do wzrostu czynszów o 7,7%. Rynek handlowy w Chile nadal prężnie się rozwija, o czym świadczy nieprzerwany od czterech lat wzrost sprzedaży detalicznej do września 2013 r. 

W pierwszej dziesiątce najdroższych lokalizacji Ameryki Północnej i Południowej ponownie dominowały miasta amerykańskie, a najdroższą ulicą handlową była Piąta Aleja w Nowym Jorku. W okresie 12 miesięcy do czerwca 2013 r. odnotowano dynamiczny rozwój rynku produktów luksusowych w USA, o czym świadczą zawarte duże transakcje i umowy najmu powierzchni przy Piątej Alei z udziałem marek takich jak Ralph Lauren, Valentino i Cartier.

Matt Winn, dyrektor w firmie Cushman & Wakefield w Ameryce Północnej i Południowej powiedział: „Ożywienie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych i Ameryce Łacińskiej po raz kolejny przyczyniło się do wzrostu czynszów w obu Amerykach. Ze względu na niewielki poziom inwestycji i utrzymujące się zainteresowanie międzynarodowych sieci handlowych czynsze wzrosły nie tylko przy najbardziej prestiżowych ulicach handlowych takich jak Piąta Aleja, lecz także w innych lokalizacjach Nowego Jorku oraz w Miami i Waszyngtonie. Kolejne zrealizowane projekty w Ameryce Łacińskiej otworzyły przed handlowcami nowe możliwości. Ponieważ popyt w regionie nadal przewyższa podaż, czynsze mogą w najbliższym roku nadal rosnąć i osiągnąć rekordowy poziom”.

Azja i Pacyfik

Międzynarodowe sieci handlowe nadal interesują się krajami regionu Azji i Pacyfiku, o czym świadczy wzrost czynszów za najlepsze powierzchnie w minionym roku o 4,5%. Na uwagę zasługuje jednak zróżnicowany przebieg ich ekspansji na poszczególnych rynkach, generalnie wolniejszy wzrost i większe znaczenie podmiotów spoza sektora towarów luksusowych.

Głównym motorem wzrostu czynszów w regionie był ponownie Hongkong, gdzie wzrosły one o 21,8%. Ponadto za sprawą wyjątkowo dużych wzrostów czynszów pierwsze trzy miejsca w rankingu najdroższych ulic handlowych regionu Azji i Pacyfiku zajęły trzy najbardziej atrakcyjne lokalizacje handlowe Hongkongu.

Z raportu wynika, że Chiny nie straciły na atrakcyjności (6,8%). Pomimo spadku obrotów w sektorze towarów luksusowych i wzrostu podaży powierzchni handlowej szereg nowych podmiotów zadebiutowało na chińskim rynku, a kilka międzynarodowych marek realizowało plany ekspansji.

Spadek wydatków konsumpcyjnych w Korei Południowej (7,2%) niekorzystnie wpłynął na marki luksusowe, a spowolnienie w tym segmencie rynku wykorzystały popularne marki odzieżowe, które odnotowały wzrost sprzedaży.

Warunki i nastroje na japońskim rynku (6,2%) znacząco się poprawiły, do czego przyczynił się dobry wzrost gospodarczy i wysoki poziom wydatków konsumentów. Na Tajwanie czynsze wzrosły o 10% ze względu na szczególnie silny popyt ze strony sieci restauracji oraz międzynarodowych marek odzieżowych wkraczających na ten rynek. Utrzymujący się popyt na powierzchnie wśród marek odzieżowych i firm z sektora gastronomicznego odpowiadał za wzrost stawek czynszowych także w Indiach (o 2,1%).

Dzielnica Causeway Bay ze wzrostem czynszów o 14,7% jest obecnie najdroższą lokalizacją handlową nie tylko w regionie Azji i Pacyfiku, lecz także w skali globalnej. Jednak jej przewaga nad najbliższym konkurentem dzielnicą Central w Hongkongu nieznacznie się zmniejszyła w minionym roku dzięki wzrostowi czynszów w Central o 23,3%.

Michele Woo, z Cushman & Wakefield w Hongkongu, powiedziała: „Hongkońska dzielnica Causeway Bay jest nadal najdroższą lokalizacją handlową świata, a jej pozycję w światowych rankingach dodatkowo umocni ponowny wzrost sprzedaży towarów luksusowych. Ponadto osoby przyjeżdżające z Chin kontynentalnych do Hongkongu na jeden dzień również przyczyniają się do wzrostu wydatków na artykuły gospodarstwa domowego i produkty codziennego użytku. Trend ten prowadzi do zmiany struktury wydatków, w której obok towarów luksusowych coraz większy udział mają produkty ze średniego segmentu cenowego”.

EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka)

Czynsze w regionie EMEA wzrosły o 2,1%, do czego przyczyniły się coraz lepsze dane ekonomiczne w Europie, łatwiejszy dostęp do źródeł finansowania, bardzo wysoki popyt ze strony sektora towarów luksusowych i poprawa nastrojów konsumenckich. Na tym tle szczególnie wyróżnia się Europa Zachodnia (2,4%) i Wschodnia (2,6%). Wśród 33 krajów regionu EMEA objętych badaniem czynsze spadły tylko w siedmiu, a wzrosły lub utrzymały się na stabilnym poziomie w 26 lokalizacjach.

Wydarzeniem minionego roku w regionie EMEA był niewątpliwie wzrost czynszów o 16,3% we Francji. Odnotowano ponownie bardzo silny popyt na powierzchnie w najważniejszych lokalizacjach handlowych kraju – od 2011 r. otwarto we Francji ponad 100 sklepów, w tym nowych, rozbudowanych i odnowionych, a także tzw. pop-up stores, czyli sklepów otwieranych na krótki okres. Do wzrostu czynszów przyczynił się również napływ coraz większej liczby turystów i ograniczona podaż powierzchni.

Za wzrost czynszów w Wielkiej Brytanii (6,0%) ponownie odpowiada Londyn i jego główne ulice handlowe. Lokalizacje luksusowe takie jak New Bond Street, gdzie czynsze wzrosły aż o 15,6%, oraz Sloane Street w dalszym ciągu cieszą się wyjątkowym zainteresowaniem najemców – o jeden sklep rywalizuje tam średnio ok. 10 międzynarodowych marek.

Trzeci najwyższy wzrost czynszów w regionie EMEA odnotowano w Norwegii (16,2%), natomiast Rosja może się pochwalić niemal równie imponującym wzrostem o 15,4%. Dzięki turystyce i zainteresowaniu międzynarodowych sieci handlowych segment najlepszych powierzchni w Austrii nadal się rozwija, o czym świadczy wzrost czynszów w minionym roku o 8,9%.

Warszawski Nowy Świat, najdroższa ulica handlowa Polski (120 USD/stopę kwadratową rocznie czyli 996 EUR/mkw./rocznie), zajął 45. pozycję (spadek czynszu o 2,4%). Zmiany stawek czynszowych na głównych ulicach handlowych w Polsce są wynikiem mniejszego niż się spodziewano wzrostu konsumpcji oraz zmiany oczekiwań najemców odnośnie możliwości generowania przychodów.

Z przeprowadzonego badania wynika również, że sytuacja poprawiła się także na słabszych rynkach. Najwyższe czynsze w Grecji i Irlandii spadły odpowiednio o 7,3% i 7,8%, ale zmniejszały się wolniej niż rok wcześniej. Natomiast czynsze na innych rynkach, na których obniżyły się w latach 2011/12, między innymi w Bułgarii i na Węgrzech, w tym roku ustabilizowały się lub nieznacznie wzrosły (np. w Portugalii o 2,6%).

Najdroższą ulicą handlową w regionie EMEA ponownie zostały Pola Elizejskie w Paryżu, które dzięki wzrostowi czynszów w ciągu roku o prawie 40% zwiększyły dystans dzielący je od New Bond Street w Londynie, drugiej najdroższej lokalizacji w Europie.

Christian Dubois, z Cushman & Wakefield w Paryżu, powiedział: „Najbardziej atrakcyjne ulice handlowe takie jak Pola Elizejskie czy luksusowe lokalizacje, w tym Avenue Montaigne, działają na międzynarodowe sieci handlowe jak magnes. Przyciągają nie tylko stosunkowo młode marki budujące sieć sklepów we Francji, lecz także nowe zagraniczne podmioty prowadzące ekspansję poza granicami kraju oraz sklepy już istniejące, które otwierają zmodernizowane formaty, aby stawić czoła coraz silniejszej konkurencji”.

fot.  Causeway Bay w Hongkongu, materiały prasowe

fot. Nowy Świat w Warszawie, materiały prasowe

Translate »