Wzrost transakcji o wartości ponad 100 mln euro w Europie

W pierwszym kwartale 2015 roku nastąpił 18-procentowy wzrost w segmencie największych transakcji o wartości powyżej 100 milionów euro, licząc rok do roku. O 23% wzrosły transakcje portfelowe, które stanowiły dwie trzecie wartości największych transakcji i wynosiły 45% całkowitego wolumenu transakcji.

To dane z najnowszego raportu Savills, analizującego europejski rynek inwestycyjny.

Marcus Lemli, dyrektor działu inwestycyjnego na Europę w Savills, komentuje: „W całym 2015 roku spodziewamy się wzrostu największych transakcji, głównie w wyniku sprzedaży portfeli, które naszym zdaniem będą napędzać aktywność inwestycyjną. Niskie stopy procentowe i plany zakupu nieruchomości przez Europejski Bank Centralny zapewnią popyt na nieruchomości na najbardziej stabilnych rynkach, takich jak Wielka Brytania, Niemcy i Francja oraz na rynkach, na których sytuacja gospodarcza się poprawia, jak Hiszpania, Włochy, Irlandia i Holandia.”

Analitycy Savills podają, że inwestorzy z Wielkiej Brytanii, USA i Niemiec odpowiadali za ponad połowę zrealizowanych transakcji i 62% całkowitego wolumenu. Inwestycje portfelowe cieszyły się szczególnym zainteresowaniem inwestorów, którzy po raz pierwszy zainteresowali się europejskim rynkiem inwestycyjnym. Wykorzystywali oni sprzyjające warunki finansowe i wzrost na rynku.

POLSKA

Michał Ćwikliński, dyrektor zarządzający, szef działu doradztwa inwestycyjnego w Polsce, wyjaśnia sytuację na lokalnym rynku: „Wolumen transakcji portfelowych w Polsce wzrasta w ostatnich kilku latach. Na koniec 2015 roku wartość transakcji portfelowych może osiągnąć rekordowy poziom 1,1 mld €, w porównaniu z ok. 0,5 mld € w 2014 roku, co wskazywałoby na ok. 120% wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Nieruchomości o wartości 600 mln € znajdują się obecnie na etapie zaawansowanych negocjacji lub w trakcie procesu due-diligence; dodatkowo na sprzedaż są obecnie wystawione nieruchomości o wartości 500 mln €. Savills reprezentuje obecnie klientów przy sprzedaży kilku portfeli nieruchomości w Polsce. Transakcje portfelowe są popularne z kilku względów: oferują dywersyfikację przychodów i ryzyka, umożliwiają zainwestowanie większej ilości środków, a ponadto oferują elastyczną strategię wyjścia – podział na części lub sprzedaż jako całości.

Pomimo znacznego popytu na pojedyncze aktywa o dużej wartości ze strony inwestorów, ich dostępność w Polsce jest bardzo ograniczona. Wynika to częściowo z faktu, że większość dużych biurowców i centrów handlowych została w ciągu ostatnich kilku lat kupiona przez inwestorów długoterminowych. Liczba transakcji o wartości powyżej 100 mln € od kilku lat pozostaje wysoka: w 2013 odnotowano 12 takich transakcji (ok. 2 mld €), a w 2014 odnotowano ich 10 (1,65 mld €). Spodziewamy się, że do końca bieżącego roku liczba transakcji o wartości powyżej 100 mln € może wynieść 6-7, o łącznej wartości ok. 1,05 mld €.”

Podczas gdy całkowity wolumen największych transakcji wzrósł, wyniki za I kw. 2015 do poprzedniego kwartału na badanym obszarze były słabsze o jedną trzecią i spadły z 69,5 mld € do 49,7 mld €. Jednocześnie Savills odnotował, że I kwartał 2015 okazał się o 25% mocniejszy niż I kwartał 2014, kiedy to łączny wolumen inwestycji wyniósł 38,5 mld €. Inwestorzy nadal faworyzują najatrakcyjniejsze rynki, z Niemcami i Wielką Brytanią na czele, na które przypada dwie trzecie wszystkich transakcji.

Nieruchomości biurowe cieszyły się największą popularnością. Transakcje w sektorze biurowym wyniosły 40% całkowitego wolumenu, we Francji osiągając nawet 84% całkowitego wolumenu. Wyjątkowo w Wielkiej Brytanii największe transakcje nie były zdominowane przez sektor biurowy, ale przez rynek domów studenckich, w tym z transakcją dotyczącą portfela Liberty Living o wartości ponad 1,5 mld €. W Niemczech, w pierwszym kwartale, odnotowano wzrost udziału transakcji inwestycyjnych w sektorze handlowym, w związku ze sprzedażą niemieckiej części portfela Corio.

Eri Mitsostergiou, dyrektor działu badań w Savills, dodaje: „Konkurencyjne warunki rynkowe doprowadziły do dalszej kompresji stóp zwrotu we wszystkich sektorach. Średnie stopy zwrotu najatrakcyjniejszych, centralnie położonych nieruchomości spadły z roku na rok: w sektorze biurowym do 4,87%, sektorze centrów handlowych do 5,3% i nieruchomości przemysłowych do 7,39%. Wzrastający popyt inwestorów, zwłaszcza międzynarodowych i funduszy inwestycyjnych REIT, które były szczególnie aktywne w I kwartale 2015 roku, spowoduje dalszy spadek stóp zwrotu.”

fot. archiwum

Translate »