Wzrost wskaźnika dobrobytu w Polsce

Według informacji podanej przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC), w kwietniu 2014 wskaźnik dobrobytu, ilustrujący ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa, wzrósł o 1,2 pkt. miesiąc do miesiąca, co oznacza rekordowy jednorazowy wzrost od ponad 3 lat. Do określania wartości wskaźnika brane są pod uwagę takie dane, jak poziom inflacji, poziom wynagrodzeń oraz sytuacja na rynku pracy. „Stopniowa poprawa na rynku pracy, wyższe wynagrodzenia oraz niska inflacja zwiększają siłę nabywczą gospodarstw domowych i ich poczucie dobrobytu. Tym samym zwiększa się rola spożycia indywidualnego we wzroście gospodarczym” – napisano w komunikacie BIEC.

Translate »