XXIV Forum Ekonomiczne w Krynicy dobiega końca

Dzisiaj ostatni dzień XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy. W ciągu trzech dni odbyło się ponad 150 wydarzeń – paneli dyskusyjnych, bloków tematycznych, prezentacji raportów. Ze względu na przypadające w tym roku rocznice pierwszych wolnych wyborów w Polsce i dziesięciolecia wejścia Polski do Unii Europejskiej, uczestnicy wielu debat podsumowali najważniejsze zjawiska  społeczne i tendencje gospodarcze ostatnich lat.

Podczas debaty „Wspólny sukces! Znaczenie amerykańskich inwestycji w Polsce” przedstawiono amerykańskie inwestycje w Polsce i ich wpływ na polską transformację gospodarczą. Jako ilustrację zaprezentowano raport firmy doradczej KPMG i Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Kolejna debata to „Polska – Unia – Europa. Doświadczenie 25 lat. Wyzwania następnego ćwierćwiecza”. Wzięli w niej udział dziennikarze mający decydujący wpływ na oblicze polskich mediów.

Miliardowe inwestycje, największy w historii program modernizacji infrastruktury kolejowej, nowoczesny tabor i klient w centrum uwagi – to tylko część zmian, których dokonuje Grupa PKP. O zmianach w spółkach Grupy PKP i o tym, jak przekształcają się w sprawnie działające przedsiębiorstwa rynkowe, mówili: Zbigniew Klepacki, wieminister Infrastruktury i Rozwoju oraz prezesi wszystkich spółek PKP.

Kolejny ważny temat to: „Gospodarka niewykorzystanego potencjału – jak odblokować inwestycje infrastrukturalne”. Podczas dyskusji poruszono problemy barier, jak i zachęt do realizacji inwestycji w Polsce, jakości otoczenia prawnego i  kwestie dostępności źródeł finansowania.

Forum Energetyczne

Jak co roku w Krynicy sporo mówi się o energetyce – inwestycjach infrastrukturalnych, gazie łupkowym,  bilansie energetycznym, bezpieczeństwie dostaw surowców, czy współpracy regionalnej. Czym kierować się zatem przy tworzeniu idealnego miksu energetycznego: bezpieczeństwem i niezależnością w produkcji energii czy nakładami finansowymi? I jakie czynniki są ważne przy realizacji projektów nuklearnych? Odpowiedzi na te pytania udzielali uczestnicy debaty „Bezpieczeństwo energetyczne w ramach miksu energetycznego”.

Natomiast o roli węgla, gazu ziemnego i energii atomowej w nadchodzących dekadach, a także o tym jakie powinno być miejsce OZE w systemach energetycznych państw członkowskich dyskutowali uczestnicy „Nowy wymiar i wyzwania polskiej i europejskiej polityki energetycznej”

fot. materiały prasowe FE

Translate »