Za roczną pensję kupimy niecałe 4 m2 mieszkania

Poprawia się dostępność mieszkań w Polsce. Nasze wynagrodzenia w ostatnich latach bowiem rosną, a ceny mieszkań pozostają dość stabilne. Choć jest lepiej, to zakup mieszkania pozostaje nadal dużym wyzwaniem.

Z wyliczeń Expandera wynika, że osoba z przeciętnymi dochodami, za roczną pensję może kupić zaledwie 4 m2 mieszkania w Warszawie. Rata kredytu pochłania od 21% do nawet 38% dochodów pary o przeciętnych (mediana) zarobkach.

Nikt oczywiście nie jest w stanie wydać całego wynagrodzenia na mieszkanie. Relacja poziomu wynagrodzeń do cen pozwala jednak pokazać, jak w ostatnich latach zmieniała się ich dostępność mieszkań dla przeciętnego Polaka. Dziesięć lat temu za roczną przeciętną (mediana) pensję można było kupić nieco ponad 2 m2 w Warszawie. Obecnie jest to niemal 4 m2, czyli nadal niewiele, ale niemal dwa razy więcej niż w 2007 r. Poprawa jest więc wyraźna i nie dotyczy tylko stolicy, ale również innych miast, co pokazuje załączona tabela.

Ile m2 mieszkania można kupić na roczną przeciętną pensję netto

W rzeczywistości niewielu Polaków może pozwolić sobie na zakup mieszkania w całości za własne pieniądze. Kluczowe jest więc to, jak dużą część dochodu muszą przeznaczyć na ratę kredytu hipotecznego.

Zakładamy, że nasza przykładowa para o przeciętnych (mediana) dochodach chcąca kupić mieszkanie o powierzchni 50 m2, posiada minimalny (10%) wymagany wkład własny. Udział raty w ich dochodzie wynosi od 21% do 38% (patrz tabela). Większość banków godzi się udzielić kredytu, jeśli rata nie przekracza 40% dochodów. Nasza para będzie więc mogła kupić wymarzone mieszkanie. Obecne realia pozwalają im zaciągać kredyt nawet, jeśli chcieliby kupić lokal w stolicy, co jeszcze kilka lat temu byłoby niemożliwe. Zdecydowanie łatwiej byłoby im jednak w miastach, w których ceny mieszkań są niższe – tam udział raty w ich dochodzie wyniósłby 21%. Trzeba jednak dodać, że poza stolicą może też być trudniej o pracę z opisanym przez nas wynagrodzeniem[1].

Ile proc. dochodu pary trzeba przeznaczyć na ratę kredytu

[1] Załażenia metodologiczne: Medianę dochodów przyjęto jako 80% średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu w poszczególnych latach, a później przeliczono na kwotę netto. W przypadku pary przyjmujemy, że oboje mają pensję równą medianie. Dane o cenach mieszkań to dane o cenach transakcyjnych na rynku wtórnym wg. NBP w 4 kwartale poszczególnych lat. Dane o oprocentowaniu kredytów to średnie oprocentowanie nowo udzielonych kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem wg. danych NBP. Okres spłaty kredytu to 25 lat, wkład własny 10%.

Translate »