Zrównoważone budownictwo znacznie obniża emisję CO2

Warszawa jest kolejnym miastem, po San Francisco i Szanghaju, w którym odbyło się w dniach 10-12 czerwca br. Laboratorium Efektywności Energetycznej w Budownictwie. Kolejne Laboratoria EEB, mające na celu utrwalenie dobrych praktyk oraz wspieranie komunikacji między rynkami miejskimi a regionalnymi, będą organizowane na rozwijających się i wschodzących rynkach całego świata.

Buro Happold, reprezentując Construction Marketing Group wsparło Laboratorium Efektywności Energetycznej. Dyskusja w zakresie zielonego budownictwa jest niezwykle istotna, ponieważ według Raportu Renowacji Budynków opracowanego przez partnerów wydarzenia, Polska może zaoszczędzić aż 65 milionów ton dwutlenku węgla rocznie do 2030 roku. To ilość, jaką wytwarza kilkanaście średniej wielkości elektrowni węglowych.

Spotkanie warsztatowe „EEB Laboratory” (Laboratorium Efektywności Energetycznej w Budownictwie) zostało zorganizowane przez World Business Council for Sustainable Development (światową organizację skupiającą osoby na stanowiskach kierowniczych w czołowych międzynarodowych firmach, wspólnie działające na rzecz zrównoważonego rozwoju) oraz członków i partnerów inicjatywy Energy Efficiency in Buildings (Efektywności Energetycznej w Budownictwie). To wydarzenie, jakiego do tej pory w Polsce nie było. Po raz pierwszy spotkał się bowiem cały rynek budowlany oraz przedstawiciele rządu. Celem warsztatów było rozpoznanie i szczegółowa analiza barier na drodze do zwiększania efektywności energetycznej budynków w Polsce oraz poszukiwanie rozwiązań, które mogą pomóc we wdrażaniu efektywnego energetycznie budownictwa w kraju.

Wydarzenie okazało się bardzo owocne dla wszystkich jego uczestników. Globalne doświadczenie ekspertów WBCSD w prowadzeniu rozmów na temat efektywności energetycznej oraz zaangażowanie polskich firm: deweloperów, inwestorów, projektantów, inżynierów, a także zarządców, użytkowników i najemców budynków, umożliwiło zjednoczenie całego rynku. Co więcej, na spotkaniu zdefiniowano warunki do opłacalnego inwestowania w zielone budownictwo dla każdego z interesariuszy. Za wielki sukces spotkania można uznać fakt, że często konkurujące ze sobą firmy widzą potencjał do współpracy w tym zakresie.

Osoby biorące udział w Laboratorium Efektywności Energetycznej w Budownictwie są zgodne, co do tego, że Polsce potrzebna jest platforma dialogu między sektorem publicznym i prywatnym, promująca wspólną wizję i strategię wdrażania efektywnych energetycznie rozwiązań. WBCSD wraz ze swoimi partnerami wyrazili gotowość do pomocy w utworzeniu branżowej koalicji, wspierającej dialog z sektorem publicznym i innymi interesariuszami. Taka inicjatywa może doprowadzić do utrwalenia przejrzystości rynku i podniesienia poziomu wzajemnego zaufania – poprzez podniesienie wiedzy i stworzenie rozbudowanego systemu oceny efektywności energetycznej w budownictwie.

– Celem Efektywności Energetycznej w Budownictwie jest przedstawienie planu działań mających na celu transformację rynku, wraz z przejrzystym określeniem zaangażowania interesariuszy – powiedział Olivier Chaudet z Lafarge. – Organizując taką inicjatywę na 8-10 lokalnych rynkach budowlanych na całym świecie, WBCSD będzie motorem działań oraz wskaże dobre praktyki, które będą wykorzystane i powielane przez partnerów organizacji na całym świecie.

Zgodnie z planem działania Construction Marketing Group (CMG) zajmuje się badaniami rynku związanymi z zielonym budownictwem. Aby udowodnić jego wartość ekologiczną, Buro Happold (we współpracy z Philips, Skanska, Colliers International i PRC) obecnie opracowuje business case określający wpływ zrównoważonego budynku na zdrowie i wydajność pracowników oraz związane z tym korzyści z perspektywy biznesowej. Z kolei SPIE Polska, Skanska, Savills oraz DTZ zaangażowane są w analizę kosztów operacyjnych, oszczędności długoterminowego użytkowania zrównoważonych obiektów. – Priorytetem Buro Happold jest oferowanie rozwiązań inżynieryjnych, które są zarówno inspirującym przykładem wykorzystania nowoczesnej technologii jak i odpowiedzią na praktyczne potrzeby codziennych użytkowników budynków. Wysoki poziom wydajności energetycznej osiągany jest bez kompromisów dotyczących innych aspektów jakości obiektów – powiedział Jan Cieśla, associate w Buro Happold.

– Budynki odpowiadają za zużycie 40% energii w Unii Europejskiej. Jesteśmy odpowiedzialni za poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą na ograniczenie tej liczby – podsumowała Katarzyna Zawodna, prezes Skanska Property Poland.

fot. materiały prasowe

 

Translate »