Zwiększy się odpowiedzialność dewelopera

25 grudnia 2014 wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta, która rozszerza obowiązek informacyjny sprzedawców, w tym deweloperów oraz zwiększa zakres ich odpowiedzialności względem konsumentów. Firma deweloperska poinformuje m.in. o opłatach dodatkowych, procedurze reklamacyjnej i usługach posprzedażowych. Za naruszenie obowiązków informacyjnych grozi grzywna.

Nowe regulacje będą obowiązywać w przypadku m.in. umów przedwstępnych na zakup lokali mieszkaniowych, zawieranych po 25 grudnia 2014 r. Najpóźniej w momencie, w którym osoba zadeklaruje chęć kupna mieszkania deweloper będzie zobligowany do przedstawienia kupującemu pełnych informacji na temat firmy i głównych cech lokalu, sposobów użytkowania i konserwacji oraz standardów komunikacji z klientem w trakcie procesu nabywania mieszkania. Sprzedający musi też od razu podać całkowitą cenę kupowanej nieruchomości, łącznie ze wszystkimi dodatkowo płatnymi usługami. W przypadku zakupu nieruchomości może chodzić np. o koszty dodatkowych prac wykończeniowych.

jakub zagórski skanska residential kadr– Wejście w życie ustawy oznacza także, że sprzedawca będzie musiał na życzenie klienta wyjaśnić znaczenie wszystkich zapisów w umowie. Nie zmienia to wiele w przypadku sprawdzonych deweloperów, dla których standardem jest informowanie i instruowanie klientów odnośnie ich praw przy kupnie nowego mieszkania. Trudno jednak ocenić jaką skuteczność będą miały mechanizmy kontroli i wychwytywania nieuczciwych praktyk, które przewidział ustawodawca – zauważa Jakub Zagórski ze Skanska Residential Development Poland. – Od 25 grudnia firma deweloperska będzie musiała dokładnie poinformować także o zakresie usług posprzedażowych. Za naruszenie obowiązków informacyjnych deweloperowi grozi grzywna w wysokości do 5000 zł. Nowe regulacje podniosą poprzeczkę wszystkim firmom mieszkaniowym tak, by w całym kraju zwiększyć standardy wykonawcze i poziom obsługi klienta.

Reklamacja i 5 lat na stwierdzenie usterek

Nowa ustawa zakłada również, że deweloper będzie musiał poinformować o procedurze reklamacyjnej oraz o swojej odpowiedzialności za jakość sprzedawanego mieszkania. Konsument będzie mógł złożyć reklamację na podstawie rękojmi lub gwarancji (jeśli została udzielona). Dziś uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne nowego mieszkania wygasają po upływie 3 lat od dnia jego wydania. Według przepisów, które będą obowiązywać od 25 grudnia 2014 r. klient będzie miał aż 5 lat na stwierdzenie ewentualnych wad budynku mieszkalnego.

Nowe uprawnienie z tytułu rękojmi

Do tej pory klient, który zauważył jakąś nieprawidłowość w swoim mieszkaniu, której deweloper nie naprawił, mógł żądać obniżenia ceny. Teraz o obniżkę będzie jeszcze łatwiej. Wystarczy jednostronne oświadczenie klienta, w którym oczekuje on obniżenia ceny o konkretną kwotę. W przypadku braku odpowiedzi sprzedawcy na reklamację w terminie 14 dni, można będzie przyjąć, że sprzedawca uznaje reklamację. W sytuacjach ewentualnego sporu kwotę ewentualnej obniżki będzie rozstrzygał sąd.

Zwiększenie ustawowej odpowiedzialności dewelopera może podnieść jakość mieszkań oferowanych w tzw. segmencie ekonomicznym. Firmy oszczędzające, na przykład na materiałach wykończeniowych, montujące najprostsze okna PCV czy stosujące najtańsze tynki w częściach wspólnych, mogą boleśniej odczuć wejście w życie nowej ustawy. Jest również szansa na zwiększenie świadomości konsumentów odnośnie praw wynikających z nabywanego lokalu. Niestety brak odpowiednich mechanizmów kontrolnych może sprawić, że część ustawowo narzuconych obowiązków informacyjnych nie będzie praktykowana.

 

Translate »