Alta szykuje plan komercjalizacji terenów poprzemysłowych w Konstancinie

Spółka ALTA, podpisała wstępną umowę na opracowanie planu komercjalizacji poprzemysłowych terenów w Konstancinie Jeziornej. Celem jest wsparcie właściciela tych gruntów – Metsä Tissue Poland – w uzyskaniu jak najlepszej ceny przy sprzedaży terenu, jak również pełne wykorzystanie potencjału tego obszaru i wypracowanie koncepcji cieszącej się akceptacją i zaufaniem wszystkich zainteresowanych stron – w tym władz miasta, mieszkańców oraz potencjalnych inwestorów i deweloperów. ALTA będzie również odpowiedzialna za wskazanie potencjalnych inwestorów i rekomendacje dotyczące podziału gruntów, tak by mogły one zostać zaoferowane optymalnie dobranej grupie kupujących.

W 2012 r. Metsä Tissue Poland, europejski producent papierów higienicznych oraz papierowych wyrobów do pieczenia i przyrządzania potraw, zdecydował o zakończeniu produkcji w podwarszawskim Konstancinie Jeziornie. Tereny, na których prowadzono wcześniej działalność, przeznaczono na sprzedaż.

Zarząd ALTA opracował nową strategię na lata 2018-2022. Kluczowymi obszarami aktywności Spółki staną się współinwestowanie w projekty rewitalizacji i planowania obszarów miejskich, zarządzanie takimi projektami, jak też inspirowanie do inwestycji i inwestowanie w szeroko pojęte obszary zaspokajania potrzeb mieszkańców miast – zarówno technologiczne (smart city), jak i socjalne (sharing economy). Jednocześnie ALTA kontynuuje budowę Siewierza Jeziornej i sprzedaje pozostałe nieruchomości TUP Property.

Zarząd ALTA deklaruje, że w każdym z projektów Spółka w pierwszej kolejności rozważać będzie wpływ podejmowanych przedsięwzięć na społeczeństwo i środowisko.

fot. archiwum