Archiwa kategorii: NEWS

Galeria Mokotów zmienia nazwę

Galeria Mokotów, jako drugie centrum handlowe w Polsce, dołączy pod koniec września do grona centrów handlowych Westfield, przyjmując nazwę Westfield Mokotów.

W czwartek 19 maja 2022, Unibail-Rodamco-Westfield (URW) ogłosiło swoje plany związane z dalszą ekspansją marki Westfield i rebrandingiem jaki już tej jesieni przejdą trzy europejskie centra handlowe: Parquesur w Madrycie, Taby Centrum w Sztokholmie oraz jedno z najpopularniejszych centrów handlowych w Polsce – Galeria Mokotów w Warszawie.

Caroline Puechoultres z URW, powiedziała: “Rebranding tych centrów jest kontynuacją naszej strategii ekspansji marki Westfield we flagowych europejskich destynacjach. Możliwości, jakie daje markom i najemcom nasza, coraz bardziej połączona cyfrowo sieć, są niezrównane – dzięki marce Westfield nasi partnerzy zyskują nie tylko możliwość dotarcia do dziesiątek milionów europejskich klientów, ale również nowe możliwości w zakresie reklamy, marketingu marki i sprzedaży detalicznej”.

fot. materiały prasowe

Historia Zakątka Cybisa w Warszawie

Historia inwestycji Zakątek Cybisa mieszczącej się na warszawskim Ursynowie sięga 2013 roku kiedy to ówczesny deweloper, Włodarzewska S.A., rozpoczął sprzedaż niemal 300 mieszkań. Późniejsze problemy inwestora, ponad 200 000 000 zł długu, a w efekcie ogłoszenie upadłości sprawiło, że mieszkańcy stracili wiarę w możliwość odbioru kluczy i wprowadzania się do nabytego mieszkania oraz nadzieję na odzyskanie poniesionych kosztów. Warszawska firma deweloperska jako jedna z nielicznych, podjęła się trudnego wyzwania i zdecydowała na dokończenie inwestycji, co stało się możliwe dzięki sądowemu zatwierdzeniu układu wierzycieli. Obecnie przedsiębiorstwo ukończyło osiedle, dochowując obiecanych terminów oraz uzyskując pozwolenie na użytkowanie – na które poszkodowani klienci czekali łącznie ponad 9 lat.

  1. Zakątek pełen niepewności

Już w 2015 roku pojawiły się pierwsze głosy dotyczące problemów finansowych i możliwości ogłoszenia bankructwa przez firmę Włodarzewska S.A. Niestety zły sen dla wszystkich klientów, którzy zakupili mieszkanie w inwestycji „Zakątek Cybisa” stał się okrutną prawdą – po przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego w latach 2016-2017 sąd ogłosił upadłość spółki. Aby usłyszeć dobre wieści w sprawie musiało minąć kilka lat. Na przełomie 2019/2020 roku został wypracowany projekt układu z wierzycielami, określający kluczowe zasady, na których inwestycja mogłaby zostać dokończona przez inny podmiot. Porozumienie zostało zaakceptowane przez większość zainteresowanych osób, a w kolejnym kroku zatwierdzone prawomocnie przez sąd. Układ przewidywał dokończenie rozpoczętej inwestycji przez spółkę z grupy kapitałowej Profbud. Osoby, które dotychczas zawarły umowy dotyczące zakupu mieszkania w Zakątku Cybisa, zgodnie z układem mogły zdecydować czy pozostaną właścicielami mieszkania, czy też rezygnują z lokalu z gwarancją zwrotu wniesionych środków.

– Mając na uwadze interes nabywców oraz istniejące uwarunkowania prawne, stworzona została dość skomplikowana struktura prawna, oparta na kompilacji przepisów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, zgodnie z którą powstał projekt pierwszego w Polsce układu częściowego w postępowaniu upadłościowym dewelopera. Był to bardzo odważny projekt pod względem prawnym, ale jednocześnie jedyna ścieżka pozwalająca na stworzenie nabywcom szansy ukończenia inwestycji z zachowaniem ich praw. Najważniejszą kwestią był oczywiście wybór dewelopera, który przejmie na siebie obowiązek dokończenia budowy inwestycji oraz zobowiązania względem moich Klientów. Wraz z przedstawicielami nabywców rozmawialiśmy z wieloma przedstawicielami z branży deweloperskiej, jednak spotkanie z Grupą Profbud było ostatnim brakującym elementem naszej układanki. Układ nabywców został przegłosowany większością ponad 98 proc. głosów wszystkich uprawnionych, co oznacza, że niemal wszyscy poparli układ i zaufali nowemu deweloperowi. – mówi mecenas Monika Grabowska-Dziadak, pomysłodawczyni i autorka układu nabywców lokali w inwestycji Zakątek Cybisa w postępowaniu upadłościowym Włodarzewska S.A.

  1. Układ i pandemia w tle

Dzięki wypracowaniu odpowiedniej struktury prawnej, decyzją zatwierdzonego przez sąd układu, dokończenie inwestycji pod nazwą „Zakątek Cybisa by Profbud” zaplanowane zostało na I kw. 2022 roku. Podobnie jak niełatwy początek, pełen wyzwań okazał się również dalszy ciąg realizacji projektu. W marcu 2020 roku, czyli miesiąc po zatwierdzeniu układu i dopięciu kwestii formalnych, nastąpił wybuch pandemii COVID-19. Z perspektywy dewelopera oznaczało to nie tylko ograniczenia możliwości sprzedaży mieszkań wynikających m.in. z konieczności organizowania spotkań online, odkładania przez klientów decyzji zakupowych w czasie czy też zmierzenia się ze wzrostem cen materiałów budowlanych. Poważnym wyzwaniem okazały się również ogromne koszty wejścia, zwłaszcza iż w tym czasie banki wstrzymały wydawanie decyzji kredytowych nowym inwestorom, w tym Profbud niemal do końca 2020 roku. Koszty układowe inwestycji, które musiały zostać opłacone przez dewelopera miesiąc po zatwierdzeniu przez sąd postanowienia, aby móc rozpocząć projekt, opiewały na kwotę niemal 11 mln zł. Kolejne 10 mln zł był to koszt wyjścia nabywców z układu. Wspomniane kwoty zostały pokryte przez Profbud w całości ze środków własnych.

Oprócz kwestii finansowych dodatkowe wyzwania związane z układem wynikały m.in. z braku obowiązywania ustawy deweloperskiej w momencie nabycia mieszkania przez klientów, która zapewniałaby im ochronę prawną, potrzeby porozumienia się ze wszystkimi zainteresowanymi stronami czy też lokalizacji inwestycji i obowiązku wyjaśnienia spornych kwestii sąsiedzkich ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Jary”. Pomimo wszystkich trudności inwestor wywiązał się z nałożonego przez układ terminu zakończenia budowy, a także z deklaracji składanych nabywcom.

– Cały proces poprzedzający głosowanie nad układem stanowił szereg wielu skomplikowanych czynności i działań nabywców lokali, ich reprezentantów oraz inwestora, które były podejmowane na wielu polach, począwszy od aspektów technicznych i budowlanych, po zagadnienia ekonomiczne związane z finansowaniem inwestycji. Taki stan rzeczy stanowił jednak pozytywny prognostyk, iż współpraca ta będzie determinowała uczestników do realizacji układu. – tłumaczy adwokat Krzysztof Gołąb dokonujący w toku postępowania upadłościowego szerokiej analizy

propozycji nabywców układowych oraz upadłego. Syndyk złożył również przed sądem do akt postępowania opinię o możliwości wykonania układu – jedynego układu częściowego w Polsce zrealizowanego w toku postępowania likwidacyjnego.

  1. Kontynuacja obcego projektu

Według stanu zastanego przez syndyka po ogłoszeniu upadłości Włodarzewska S.A. oraz wstrzymaniu realizowanych robót, procent wykonanych prac wynosił odpowiednio 83,4 proc. dla etapu I, 27 proc. dla etapu II oraz 11,9 proc. dla etapu III, czyli około 50 proc. zaawansowania budowy całej inwestycji. Sytuacja zastana nakładała więc na nowego inwestora obowiązek kontynuacji rozpoczętego projektu, przepisanie pozwolenia na budowę oraz wszelkich umów z dostawcami mediów. Start budowy wymagał również inwentaryzacji stanu istniejącego przez rozpoczęciem działań projektowych. W jego wyniku zaistniała potrzeba licznych prac remontowych w tym m.in. uszczelnienia zalanego garażu, skucie tynków, a także wymiany ocieplenia, elewacji, instalacji elektrycznych czy nawet wind w istniejących klatkach schodowych. Powyższym kwestiom towarzyszyły również liczne wyzwania okolicznościowe, związane z wybuchem pandemii, a w efekcie zapewnieniem podwykonawców do realizacji, wyzwania logistyczne odnoszące się do transportu materiałów krętą drogą osiedlową czy też kwestie sąsiedzkie wymagające zawarcia porozumienia dobrosąsiedzkiego z SMB „Jary” oraz współpracy z docelowymi i okolicznymi mieszkańcami.

– Budowa Zakątka Cybisa przez Włodarzewska S.A. od początku szła dosyć niekonsekwentnie. Były okresy gdzie prace szły pełną parą, po czym następował okres, gdy na budowie nic się nie działo. Co ciekawe, kiedy niedoszli mieszkańcy składali wizyty na budowie, zazwyczaj pojawiało się tam więcej osób, które udawały pracę. Przypominało to trochę celowe przedstawienie. W połowie 2015 roku było już wiadomo, że deweloper nie dotrzyma terminu oddania mieszkań. W 2016 roku Włodarzewska nadal uspokajała, jednak w lato pojawiła się informacja o ich wniosku restrukturyzacyjnym. Zatwierdzenie układu z Profbud nastąpiło dopiero w styczniu 2020, zatem należy przyjąć, że czekaliśmy około 3,5 roku na dobre wieści dotyczące przejęcia inwestycji przez nowego inwestora. Od momentu wejścia Profbud na budowę prace zaczęły wyglądać tak jak powinny. Terminy są zgodne z układem a komunikacja z deweloperem adekwatna. Jestem przekonany, że jakość mieszkań też. – opowiada Jacek Skorupka, Przewodniczący Stowarzyszenia Mieszkańców Zakątek Cybisa.

Deweloper wykonał również m.in. przebudowę ponad pół kilometra drogi dojazdowej, umożliwiając ruch pojazdów okolicznym mieszkańcom przez cały okres realizacji, odtworzył miejsca postojowe wraz z zielenią, zwiększył liczbę ciągów pieszych, a także zrealizował nieodpłatnie 70 metrów ogrodzenia dla pobliskiej szkoły.

  1. Zakończenie budowy po 9 latach

Zgodnie z zapisami układu termin zakończenia budowy wynosił 20 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych. Nowy inwestor musiał więc dochować terminu realizacji osiedla Zakątek Cybisa w ramach całego etapu w I kwartale 2022 roku. Przedstawienie lokalu do odbioru nabywcy zostało określone w układzie na 22 miesiące od rozpoczęcia prac budowlanych, z kolei termin zawarcia umowy o ustanowieniu prawa odrębnej własności i przeniesienia jej na rzecz nabywcy, do 4 miesięcy od uzyskania przez inwestora ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie, którą Profbud uzyskał w lutym br. Nabywcy układowi w trakcie postępu prac mieli jednak wybór – na mocy układu mogli zdecydować czy pozostaną właścicielami mieszkania, czy rezygnują
z lokalu z gwarancją zwrotu wniesionych środków w dwóch transzach. Z danych dewelopera wynika, iż na blisko 200 zakontraktowanych lokali zaledwie 30 zostało dobrowolnie zwolnionych przez nabywców.

– Inwestycja, która przez wielu została spisana na straty, otrzymała drugie życie i dziś dumnie błyszczy w sercu zielonego Ursynowa. Jej realizacja nie była jednak łatwa, a droga wiodąca do miejsca, w którym jesteśmy teraz wielokrotnie okazywała się kręta i pełna wyzwań. Na żadnym etapie prac nie poddaliśmy się jednak, wiedząc ile osób pokłada w nas ostatnią nadzieję – nadzieję na odzyskanie mieszkania oraz utraconych oszczędności. Przyszli mieszkańcy obdarzyli nas ogromnym zaufaniem, którego nie mogliśmy stracić. Uwierzyli, że dzięki naszej pomocy i wsparciu ich wymarzony dom jednak powstanie. Osób we wspomnianej sytuacji było ponad sto, z czego 1/3 postanowiła wyjść z układu, odzyskując pełną kwotę wpłaconych pieniędzy, zamiast 10-20 proc. z całości, na które mogliby liczyć bez zawiązanego porozumienia. Pozostali Klienci, którzy zdecydowali się z nami zostać, dzisiaj mogą cieszyć się z odbioru kluczy, na który czekali ponad 9 lat. Każdy moment spotkania podczas odbiorów jest wyjątkowy i towarzyszy mu szczera, często smutna i trudna historia, mająca jednak szczęśliwe zakończenie. A wszystko to przy dochowaniu obiecanego terminu i najwyższej jakości realizacji – mówi Paweł Malinowski, prezes zarządu firmy Profbud.

Inwestycja Zakątek Cybisa składająca się z 296 mieszkań została sprzedana w niemal 100 proc. Odbiory mieszkań na osiedlu prowadzone są od 21 marca br., a klienci układowi mają pierwszeństwo w rezerwacji terminu spotkania w celu przekazania kluczy do lokalu. Koniec całego procesu odbiorowego szacowany jest na III kw. 2022 r.

fot. materiały prasowe

Największy projekt mieszkaniowy w Ursusie już zrealizowany

W niespełna 7 lat Unidevelopment SA zrealizowała projekt mieszkaniowy w dzielnicy Ursus, który według początkowych założeń miał powstać w przeszło dekadę. Został wybudowany zgodnie z ideą smart city, bazującą na założeniach zrównoważonego rozwoju przestrzeni miejskiej. Pojekt został zrealizowany przez Unidevelopment SA w ramach umowy joint venture, wspólnie z firmą CPD SA.

W 4 sąsiadujących ze sobą inwestycjach powstało łącznie ponad 1500 mieszkań i 50 lokali usługowych.

– Niemal 7 lat temu, wraz z budową Ursa Smart City, jako jeden z pierwszych deweloperów rozpoczęliśmy proces transformacji tej części dzielnicy Ursus. Dzięki przemyślanej koncepcji, którą sukcesywnie realizowaliśmy, przyciągnęliśmy do Ursusa tysiące nowych mieszkańców. Z naszym udziałem ta część dzielnicy nabrała zupełnie nowego charakteru i stała się przyjaznym, nowoczesnym fragmentem miasta, oferującym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo, rozbudowaną infrastrukturę usługową, a dzięki terenom rekreacyjnym – możliwość odpoczynku – powiedziała Barbara Kunicka z Unidevelopment SA.

Ursa Sky, czyli najnowsza, właśnie zrealizowana część projektu Unidevelopment SA i CPD SA, to inwestycja składająca się z dwóch budynków, liczących łącznie 384 mieszkania.

fot. materiały prasowe

Farmy fotowoltaiczne w inwestycjach Ghelamco

Ghelamco rozpoczyna budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 10 MW. Do 2024 roku firma chce osiągnąć neutralność energetyczną. Pierwszym wieżowcem w Polsce zasilanym w całości czystą energią elektryczną będzie Warsaw UNIT.

Budowa farm fotowoltaicznych przez Ghelamco to pierwszy tego typu, przełomowy projekt wpisujący się w strategię ESG dewelopera i znaczący krok ku temu, by stać się całkowicie neutralnym energetycznie. Pierwsze farmy fotowoltaiczne powstaną w sześciu lokalizacjach na terenie województwa opolskiego.

Od 2015 roku kupujemy energię z zielonymi certyfikatami, ale to było dla nas niewystarczające. Chcieliśmy zrobić kolejny, znaczący krok w kierunku ograniczenia śladu węglowego. Dlatego sami postanowiliśmy produkować czystą energię. M.in. dzięki temu do 2024 roku Ghelamco w Polsce chce osiągnąć neutralność energetyczną. Wkrótce zaprezentujemy kolejne rewolucyjne rozwiązania wpisujące się w naszą strategię ESG – mówi Jeroen van der Toolen, dyrektor zarządzający Ghelamco Poland.

Pierwszym wieżowcem dewelopera, który zostanie w 100 proc. zasilony czystą energią będzie Warsaw UNIT. Wieżowiec posiada m.in. certyfikat BREEAM na poziomie Outstanding, czyli najwyższym możliwym, oraz precertyfikację w systemie WELL v2 Core z punktacją, która otwiera drogę na otrzymanie końcowej certyfikacji na najwyższym możliwym poziomie.

Warsaw UNIT to zaledwie pierwszy krok w redukcji emisji CO2. Ghelamco dąży do tego, by energią produkowaną z własnych odnawialnych źródeł zasilać całe biurowce, prowadzone obecnie inwestycje, jak również własną przestrzeń biurową. To sytuacja bez precedensu w skali całego kraju. Ghelamco zauważa, że coraz większa liczba międzynarodowych i krajowych korporacji realizuje strategie ESG, a wymagania w stosunku do powierzchni biurowych rosną.

Pierwsze farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 10 MW zapewnią roczne zapotrzebowanie energetyczne dla Warsaw Unit. Ghelamco dokonało wcześniej analizy śladu węglowego wieżowca. Dzięki zastosowaniu energii ze źródeł odnawialnych, emisja CO2 dla Warsaw Unit w całym cyklu jego życia zostanie obniżona aż o 53%, a w zakresie zużycia mediów, aż o 70%.

Umowa na realizację pierwszej z farm została podpisana z polską firmą Revolt Energy. Rozpoczęcie produkcji czystej energii elektrycznej planowane jest już w trzecim kwartale 2022 roku.

fot. materiały prasowe 

Pierwszy w Polsce automatyczny podziemny parking rowerowy już działa

96 pojazdów – tyle pomieści pierwszy w Polsce automatyczny, podziemny system do przechowywania rowerów funkcjonujący już w warszawskiej Fabryce Norblina.

Całodobowy i ogólnodostępny podziemny parking rowerowy stworzono z myślą o tych, którzy szukają bezpiecznego miejsca do przechowywania jednośladów wraz z ich wyposażeniem (np. kask, koszyk czy bagaże). Jego obsługa jest w pełni zautomatyzowana i niezwykle prosta. System jest uruchamiany za pomocą panelu na stacji dokującej, który przywołuje pojedynczą kabinę. Można w niej umieścić rower oraz pozostałe przedmioty, które w szczelnie zamkniętym boksie zjeżdżają na wielopoziomowy parking podziemny. Cała operacja zajmuje niecałe 15 sekund. Odebranie jednośladu jest równie szybkie.

Za realizację odpowiada pochodząca z Hiszpanii firma MA-SISTEMAS, której autorski koncept podziemnego parkingu rowerowego o nazwie Biceberg funkcjonuje w wielu miastach tego kraju, m.in. w Barcelonie czy Saragossie. Do końca maja 2022 korzystanie z parkingu jest bezpłatne. Od czerwca opłata za godzinę przechowywania jednośladu wyniesie 1 zł. Będzie jej można dokonać wyłącznie poprzez płatności mobilne w aplikacji Fabryki Norblina.

Na terenie kompleksu jest obecnie dostępnych także 12 zewnętrznych stojaków, do których można przypiąć po dwa rowery. Do końca maja ich liczba wzrośnie do 22, co da możliwość zaparkowania 44 jednośladów. Dodatkowych 200 miejsc dla jednośladów jest dedykowane pracownikom najemców kompleksu wraz z infrastrukturą towarzyszącą: szatniami, prysznicami i stacją napraw.

fot. materiały prasowe

Warszawa: pozwoleniem na użytkowanie dla Kłopotowskiego No11

Marvipol Development uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla inwestycji Kłopotowskiego No11 w Warszawie. Deweloper wybudował i sprzedał łącznie 67 mieszkań. Inwestycja powstała na kanwie postindustrialnej zabudowy z początków XX wieku.

Inwestycja Kłopotowskiego No 11 składa się z dwóch części; pierwsza to zabytkowa i odnowiona kamienica, druga – nowo powstały budynek. Obie części tworzą obraz pięknej i stylowej architektury. Budynki posiadają wyjątkową historię, sięgającą lat 1900–1910, gdy mieściła się w nich Fabryka Maszyn i Kamieni Młyńskich Oskara Hartwiga i Gustawa Łęgiewskiego. Bryły stanowią przykład typowej wczesnomodernistycznej architektury o charakterze przemysłowym. Odremontowane pod okiem konserwatora zabytków, zyskały niepowtarzalny charakter – nowoczesny, a zarazem przypominający o ich ciekawej przeszłości.

Postindustrialny charakter, uzupełniony nowoczesnym designem i zabytkowym sznytem o stylistyce współczesnej Pragi, zwraca uwagę pasjonatów architektury. Kłopotowskiego No11 w nowej odsłonie otwiera się na artystów i zachęca do aktywnego życia kulturalno-rozrywkowego, czego dowodem mogą być zaplanowane na 14 maja aktywności z obszaru kultury i sztuki.

Za projekt inwestycji odpowiada Pracownia architektoniczno-konserwatorska PROART. Generalnym wykonawcą był TECHBAU Budownictwo.

fot. materiały prasowe

Nowy zarządca wrocławskiego wieżowca Sky Tower

Sky Tower, najwyższy budynek we Wrocławiu, ma nowego zarządcę. Fundusz inwestycyjny Adventum Group, będący od marca 2022 r. właścicielem obiektu, powierzył tę rolę firmie Savills, która doradzała również przy zakupie nieruchomości.

Sky Tower ma 212 metrów wysokości, co czyni go najwyższym budynkiem we Wrocławiu i jednym z najwyższych w Polsce. Nieruchomość oferuje blisko 30 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, około 24 000 m kw. powierzchni handlowo-usługowej oraz 250 luksusowych apartamentów.

Budynek Sky Tower został nabyty przez Olimp Investment, spółkę kontrolowaną przez Adventum Group, za 84,27 mln euro od jej dewelopera, firmy Develia. Transakcję sfinalizowano w marcu 2022 r., w następstwie umowy wstępnej podpisanej we wrześniu 2021 r. Przedmiotem sprzedaży były wszystkie należące do grupy Develia udziały w prawie własności nieruchomości (79,55 proc.). Savills pełnił funkcję doradcy komercyjnego Adventum Group w transakcji nabycia Sky Tower.

fot.  Maciej Szczęsny / materiały prasowe

„Think Big” według Cavatina Holding – Cavatina Hall

Powierzchnie biurowe klasy A i strefa usługowo-handlowa połączone z ultranowoczesną salą koncertową i studiem nagrań, zamknięte w kosmicznej koncepcji Cavatina Hall zrealizowanej w 170-tysięcznym Bielsku-Białej – Cavatina Holding udowadnia, że przemyślane decyzje pozwalają na działanie z rozmachem. Od otwarcia sali koncertowej minęło zaledwie kilka miesięcy, a już ponad 17 tys. osób wzięło udział w organizowanych w niej imprezach kulturalnych. Niemalejącym zainteresowaniem cieszą się także przestrzenie biurowe w tym oryginalnym kompleksie mixed-use.

Zaskakujące, niesztampowe i odważne projekty już nie raz w historii europejskich miast stanowiły nowy początek i nadawały kierunek zmian. Zaczynając od tak ikonicznych obiektów, jak oddane do użytku w 1997 r. Muzeum Guggenhaima w postindustrialnym Bilbao, poprzez projekty typu Centrum Solidarności w Gdańsku zmieniające krajobraz historycznie ważnych miejsc, na udanych rewitalizacjach pofabrycznych terenów, w tym między innymi łódzkiej Manufakturze, kończąc. Nie inaczej było na południu Polski. Działający przede wszystkim na rynkach regionalnych deweloper biurowy Cavatina Holding postanowił nadać bieg zmianom zachodzącym w Bielsku-Białej.

Cavatina Hall to unikatowy w skali kraju projekt mixed-use, nagradzany za architekturę w Polsce i za granicą. Jego charakterystyczna, futurystyczna szklana kopuła kryjąca świetnie wyposażoną i nagłośnioną salę koncertową stała się już nowym znakiem rozpoznawczym miasta. Jest to także pierwszy obiekt tego typu w Polsce, który uzyskał międzynarodowy certyfikat prośrodowiskowy BREEAM.

W swoim założeniu projekt ten miał przyczynić się do szybszego rozkwitu rozwijającego się rynku Bielska-Białej, miasta przyciągającego niemałe zainteresowanie przede wszystkim ze strony międzynarodowych korporacji z sektora technologii i usług dla biznesu. I jak widać po zainteresowaniu najemców i gości – pomysłodawcom tego projektu udało się osiągnąć zakładane cele.

Wyższy poziom kultury u podnóża Beskidów

Cavatina Holding przygotowała koncepcję zdecydowanie wychodzącą poza schemat, rewitalizującą ważny dla miasta fragment tkanki miejskiej, ale i wzbogacającą cały region o pierwszą nowoczesną salę koncertową połączoną ze studiem nagrań. Efekt – jak do tej pory w dwóch salach (głównej, która pomieści ok. 1000 osób oraz kameralnej) Cavatina Hall od grudnia 2021 r., odbyło się już 26 koncertów, które przyciągnęły ponad 17 tys. osób. Do końca tego sezonu, czyli do czerwca 2022 r., liczba imprez kulturalnych w tym kosmicznym obiekcie sięgnie niemal 40. Sukces komercyjny sali, zrealizowanej na tak dużą skalę, w stosunkowo niewielkim mieście pokazuje potencjał nieoczywistych lokalizacji na projekty wielkiego formatu.

– Miasta regionalne w Polsce mają wciąż duży potencjał do rozwoju i zasługują na przemyślane, nowoczesne projekty zmieniające ich oblicze z wykorzystaniem najwyższej jakości architektury, ale i uzupełniające tkankę miejską o brakujące dotąd funkcje. W Grupie Cavatina wychodzimy daleko poza myślenie jedynie przez pryzmat biznesu biurowego. Indywidualnie analizujemy potrzeby społeczności w każdej eksplorowanej przez nas lokalizacji, kierując się naszą rozszerzoną odpowiedzialnością. W rezultacie proponujemy projekty, których realizacja przynosi ogromną satysfakcję. Tak, jak np. wyprzedane koncerty Miuosh i Zespołu Śląsk: Pieśni współczesne w Cavatina Hall – mówi Daniel Draga, wiceprezes zarządu Cavatina Holding.

Zajmująca się organizacją imprez w Cavatina Hall Fundacja Fiducia jest współproducentem płyty Miuosh i Zespołu Śląsk „Live at Cavatina Hall” i szykuje kolejne wydarzenia.

– Pierwszy sezon Cavatina Hall obfituje w emocje i zapewnia ucztę muzyczną dla miłośników różnych brzmień. Ogromnie cieszy świetne przyjęcie przez publiczność zarówno naszego repertuaru jak i samej Sali koncertowej. Kontynuujemy między innymi eventy w ramach cyklu „Nie tylko Chopin” prezentującego finalistów Konkursu Chopinowskiego w zróżnicowanym repertuarze. Przed nami także koncerty artystów takich jak Olafur Arnalds i Marie Samuelsen – mówi Marcin Smolik, dyrektor naczelny i programowy Cavatina Hall.

Rozwój potrzebuje przestrzeni

Jednocześnie kompleks Cavatina Hall zaoferował pierwsze w tej części województwa biura klasy A. W oddanym już do użytku budynku A wynajem przekracza 80%. Trwa też budowa drugiego etapu, w którym stopień przednajmu sięga 60%. Inwestycja w sumie zaoferuje ponad 15,5 tys. mkw. biur. W pierwszym budynku przygotowane zostały także cieszące się popytem przestrzenie elastyczne. Biura serwisowane pod marką Quickwork stanowią dobre uzupełnienie oferty kompleksu dopasowanej do potrzeb najemców. Całości dopełniają punkty usługowo-handlowe wzbogacające okoliczną infrastrukturę o kolejne funkcje sprzyjające tworzeniu komfortowego środowiska pracy.

– Część biurowa Cavatina Hall została świetnie przyjęta przez najemców. Bielsko-Biała jest rynkiem przyciągającym inwestorów, na którym swoje oddziały chętnie otwierają między innymi firmy z sektora IT oraz usług dla biznesu. Spośród ok. 30 obecnych w mieście podmiotów oferujących usługi biznesowe, aż połowę stanowią te związane również z IT. W naszym kompleksie stworzyliśmy dla nich świetne warunki do pracy i rozwoju. Elastyczność w kształtowaniu przestrzeni, zastosowanie nowoczesnych technologii budynkowych czy dbałość o strefy zieleni i relaksu oraz dodatkową infrastrukturę usługową – to niezaprzeczalne atuty tego obiektu – mówi Krzysztof Wilczak, menadżer w Cavatina Holding.

fot. materiały prasowe

Wiecha na Osiedlu Witaj w Poznaniu

11 maja br. odbyła się uroczystość zawieszenia symbolicznej Wiechy na I etapie Osiedla Witaj w Poznaniu. To projekt Rednet Investment, którego Inwestorem zastępczym jest APP-Projekt. Inwestycja osiągnęła stan surowy i dalej prowadzone będą prace wykończeniowe wewnątrz budynków.

APP-Projekt pełni na Osiedlu Witaj funkcję Inwestora zastępczego i koordynuje prace projektowe przy budowie I etapu osiedla, które powstaje na poznańskich Naramowicach. Inwestycja zrealizowana zostanie w czterech etapach, na które łącznie składać się będzie 500 mieszkań. I etap zakłada wybudowanie 110 lokali mieszkaniowych, dwu-, trzy- oraz czteropokojowych, o powierzchni od 37 do 87 mkw, z balkonami lub ogródkami. Do inwestycji przynależeć będzie wielopoziomowy parking oraz naziemne miejsca postojowe. Zakończenie I etapu i oddanie lokali do użytkowania planowane jest na III kwartał 2023 roku.

fot. materiały prasowe

III etap Osiedla NATURA 2

Firma ARIA Development rozpoczyna realizację trzeciego etapu nowego Osiedla Natura 2 w Wieliszewie. W trzecim etapie do oferty zostanie wprowadzonych 80 mieszkań, o powierzchni od 29 do 76 m2, w dwóch czterokondygnacyjnych budynkach. Pierwsze klucze mieszkańcy otrzymają pod koniec 2023 roku.

Koncepcja architektoniczna zakłada powstanie przestronnych i słonecznych mieszkań – kawalerek oraz mieszkań 2-, 3- i 4- pokojowych. Dla zmotoryzowanych zaprojektowano miejsca parkingowe, w tym w podziemnych halach. Lokale na parterze będą mieć ogródki, a na wyższych piętrach – balkony. Wszystkie mieszkania zostaną wyposażone w system inteligentnego domu ARIA Eco Smart, a części wspólne będą zasilane panelami fotowoltaicznymi.

fot. materiały prasowe

Macquarie Asset Management kupuje obiekt logistyczny koło Warszawy

Firma Macquarie Asset Management, działająca w imieniu funduszu Macquarie European Logistics Real Estate Fund, podpisała umowę kupna nowoczesnego obiektu logistyczno-magazynowego pod Warszawą – będącego na etapie budowy – od spółki Logistic Property Investment, należącej do Grupy Żabka i zarządzanej przez Żabka Property Fund.

Obiekt o powierzchni 60 tys. mkw., którego budowa zakończy się w drugiej połowie bieżącego roku, będzie jednym z najbardziej zaawansowanych technicznie centrów dystrybucyjnych w Europie. Będzie zasilany energią pochodzącą z systemu trigeneracji i baterii słonecznych oraz zostanie wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w zakresie automatyzacji procesów magazynowych. Nieruchomość położona jest w centrum logistycznym Radzymin. Magazyn został w 100% wynajęty przez Żabkę oraz będzie obsługiwał ponad 3500 sklepów z sieci liczącej ok. 8200 punktów handlowych.

Christian Goebel, Współdyrektor strategii Core/Core-Plus Real Estate w Macquarie Asset Management, powiedział: „Coraz wyższy standard życia w Polsce i korzystna lokalizacja kraju w Europie środkowej przyczyniają się do silnego popytu na powierzchnie logistyczne ze strony firm krajowych i zagranicznych. Bardzo się cieszymy z możliwości powiększenia naszego portfela nieruchomości logistycznych na tym ważnym rynku i nawiązania współpracy z tak renomowanym i długoletnim najemcą jak Żabka”.

Obiekt ubiega się o uzyskanie oceny Excellent w systemie certyfikacji ekologicznej budynków BREEAM. Zainstalowane na dachu panele słoneczne oraz instalacja biogazowa na terenie inwestycji pozwolą obniżyć koszty energii, a nowoczesne systemy chłodnicze i mroźnicze oraz recyklingu wody umożliwią efektywne wykorzystanie zasobów. Po ukończeniu inwestycja będzie w całości neutralna emisyjnie.

Firma Macquarie Asset Management oraz jej specjalistyczne platformy realizują inwestycje w europejskim sektorze nieruchomości logistycznych od 15 lat na terenie Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Norwegii, Polski, Słowacji, Szwecji i Wielkiej Brytanii. W transakcji sprzedającemu doradzała międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield, Rymarz Zdort i EY.

fot. materiały prasowe

Próchnik wraca do gry – znów ubierze Polaków

Wielka reaktywacja marki Próchnik – ikona polskiej mody wraca po latach. Próchnik to historia polskiego przemysłu odzieżowego i niemal ikoniczna marka dla kilku pokoleń Polaków. Dzisiaj odradza się w nowoczesnym wydaniu – transakcja dotycząca zmiany właściciela i praw do marki została zawarta, a plany wskrzeszenia i rozwoju nabierają tempa.

Transakcja dotycząca przejęcia praw do marki została zawarta w pierwszym kwartale 2022 roku. Głównym inwestorem jest spółka Premium Fashion sp. z o.o. a pomysłodawcą i inicjatorem przedsięwzięcia – Tomasz Ciąpała – przedsiębiorca posiadający wieloletnie doświadczenie w retailu i tworzeniu marek modowych (m.in. Lancerto).

„Jestem przekonany, że tchniemy nowego ducha w markę Próchnik 1948, która na rynku nadal cieszy się estymą i budzi najlepsze skojarzenia. To jedna z najstarszych polskich marek. Dla kilku pokoleń Polaków Próchnik to marka ikona – znana z najlepszego stylu i wysokiej jakości” – zapowiada Tomasz Ciąpała.

Zamiarem nowego właściciela jest budowanie biznesu na solidnych podstawach. Z szacunkiem dla przeszłości i bogatego dziedzictwa marki, ale patrząc odważnie w przyszłość, oferując nowy asortyment, którego Próchnik nigdy nie miał, przy tym poszukując nowych klientów i rynków. Bazą będzie wysokiej jakości produkt opakowany w znakomitej jakości obsługę klienta.

Tomasz Ciąpała szacuje, że zakup praw do marki wraz z inwestycją w nowy system sprzedaży, projektowaniem i uszyciem pierwszej kolekcji to koszt rzędu kilkunastu milionów złotych.

„Intuicja podpowiada, że połączenie marki z tradycjami z naszą wizją spodoba się Klientom i doprowadzi do powstania silnego gracza na rynku mody premium. Mam ambitną wizję przyszłości Próchnika – chciałbym, aby kiedyś powstała spektakularna kolekcja na 100-lecie tej polskiej marki. Biorąc pod uwagę, że marka ma już za sobą 75 lat niesamowicie ciekawej historii, plan wydaje się realny” – podsumowuje Tomasz Ciąpała.

Pełną parą ruszyły już prace projektowe. Autorem nadchodzącej kolekcji nowego Próchnika będzie jeden z najwybitniejszych polskich projektantów, pracujący dla branży od ponad 20 lat. Start produkcji zapowiadany jest już w najbliższych miesiącach. Dobra wiadomość dla niecierpliwych: jeszcze w 2022 roku premierę będzie miała kolekcja dodatków i akcesoriów marki Próchnik. Pełna oferta ubrań oraz akcesoriów przewidzianych na wiosnę i lato dostępna będzie w pierwszym kwartale przyszłego roku. Nadając marce nowy kierunek, właściciel przewiduje pełną gamę ubrań i dodatków zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet.

fot. materiały prasowe

Przerwali budowy, by zadbać o bezpieczeństwo

W Światowym Dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy na budowach Bouygues Immobilier Polska przerwano na chwile prace. Wszystko po to, by pracownicy mogli porozmawiać o… bezpieczeństwie.

3872 osoby zostały poszkodowane na budowach w Polsce w 2020 roku, z czego większość stanowiły upadki z wysokości. Mimo znacznej poprawy wskaźnika bezpieczeństwa, wypadki śmiertelne nadal stanowią wysoki odsetek wypadków w budownictwie.

Bouygues Immobilier Polska – deweloper, który od 2001 roku wybudował w Polsce 58 inwestycji, w których powstało aż 8100 mieszkań i lokali usługowych – 28 kwietnia przerwał chwilowo prace na wszystkich budowach w kraju. Celem było spotkanie z pracownikami dotyczące zasad bezpieczeństwa. Akcja zainicjowana przez prezesa Bouygues Immobilier, Bernarda Mouniera, odbyła się równolegle we wszystkich krajach, w których deweloper buduje swoje osiedla.

– Zależy nam, żeby każdy, kto pracuje na budowach Bouygues Immobilier wiedział, że wróci wieczorem do domu zdrowy i bezpieczny. Status dewelopera nie zwalnia nas z odpowiedzialności za bezpieczeństwo w miejscach, gdzie prowadzimy naszą działalność. Chciałbym, aby budowy Bouygues Immobilier stanowiły wzorzec bezpieczeństwa i higieny pracy – podkreśla Bernard Mounier.

Ta międzynarodowa firma z ponad 70-letnim doświadczeniem w budownictwie jest częścią Grupy Bouygues, która skupia 120 tys. pracowników w ponad 80 krajach z takich branż, jak budownictwo, prace publiczne i sieci elektryczne (Bouygues Construction), nieruchomości (Bouygues Immobilier), budownictwo drogowe (Colas), telekomunikacja i media (kanał telewizyjny TF1 i spółka Bouygues Telecom). Do największych osiągnięć Grupy Bouygues należy realizacja stadionu Stade de France w Paryżu, tunel pod kanałem La Manche oraz gmach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

28 kwietnia pracownicy wszystkich budów Bouygues Immobilier w Polsce zrobili sobie przerwę i w miłej atmosferze przy porannej kawie wysłuchali najpierw wystąpienia wideo Bernarda Mouniera, a następnie wzięli udział w dyskusji dotyczącej standardów bezpieczeństwa na budowach Bouygues Immobilier Polska. Pracownicy wzięli również udział w quizie BHP, a także podpisali kartę zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy Bouygues Immobilier.

Aktualnie na pięciu budowach dewelopera pracuje około 400 pracowników. Firma za cel stawia sobie stworzenie takich warunków pracy, w których każdy pracownik dba o bezpieczeństwo własne i swoich współpracowników.

fot. materiały prasowe

Warszawski biurowiec X20 otrzymał certyfikat BREEAM

Biurowiec X20 otrzymał certyfikat BREEAM International New Construction 2016 na poziomie Very Good. Oznacza to, że budynek X20 został zaprojektowany i zbudowany z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Deweloperem budynku oraz zarządcą jest firma White Star Real Estate.

Budynek X20 jest kontynuacją ukończonego i w pełni wynajętego budynku X2. Obie nieruchomości stanowią samowystarczalny park biurowy na warszawskim Mokotowie.

– Jako odpowiedzialny deweloper stawiamy na pierwszym miejscu wspieranie celów dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatu, w tym tworzenie zrównoważonych inwestycji, których przykładem jest właśnie budynek biurowy X20 – mówi Bartosz Prytuła, z White Star Real Estate.

W X20 zastosowano ekologicznych rozwiązania, takie jak: oświetlenie LED, energooszczędne widny, wykorzystanie wody deszczowej do podlewania zieleni, armatura sanitarna o niskim przepływie w celu zmniejszenia zużycia wody. System Zarządzania Budynkiem wspiera efektywne zarządzenie energią i pozwala na obniżenie kosztów eksploatacji budynku, natomiast nasadzenia różnorodnych gatunków roślin, drzew gatunków rodzimych, zielony dach i instalacje budek lęgowych dla ptaków zwiększają bioróżnorodność terenu inwestycji.

fot.materiały prasowe

Budowa biurowca Lakeside w pełni zasilana energią wiatrową

100% prądu zużywanego w trakcie budowy warszawskiej inwestycji biurowej, należącej do spółki ATENOR, pochodzi z elektrowni wiatrowych. Zrównoważony projekt Lakeside wcześniej uzyskał już też precertyfikację BREEAM na poziomie Outstanding i WELL na poziomie Gold.

Budowa biurowca Lakeside na warszawskim Mokotowie jest w pełni zasilana czystą energią z odnawialnych źródeł. Budynek uzyskał certyfikat E.ON Polska S.A. potwierdzający zakup gwarancji pochodzenia energii elektrycznej z instalacji OZE, tj. lądowych farm wiatrowych. Spółka ATENOR już na etapie realizacji inwestycji z odpowiedzialnością podchodzi do kwestii zrównoważonego budownictwa, co pozwala ograniczyć ślad węglowy i tworzyć przestrzenie przyjazne dla ludzi i środowiska.

Oddanie do użytku inwestycji należącej do firmy deweloperskiej ATENOR planowane jest na IV kwartał 2023 r. Generalnym wykonawcą projektu jest firma PORR. Za komercjalizację biurowca Lakeside odpowiada firma JLL.

ATENOR ustanowił własną ścieżkę polityki zrównoważonego rozwoju i w pełni zintegrował ją z globalną strategią firmy. ATENOR uważa, że polityka zerowej emisji dwutlenku węgla odgrywa istotną rolę w dążeniu firmy do jeszcze większej odpowiedzialności za środowisko. Projekt Lakeside jest wyrazem tych ambicji. Uzyskana wcześniej precertyfikacja BREEAM i WELL dla budynku Lakeside, w połączeniu z gwarancją wykorzystania czystej energii już na etapie budowy, potwierdzają, że inwestycja ta tworzy wartość dodaną dla społeczeństwa i środowiska.

Biurowiec Lakeside powstaje w południowej części Mokotowa. Jego unikatowość podkreśla wyjątkowa architektura i usytuowanie budynku nad jeziorem, w otoczeniu zieleni. Oferuje ok. 24 000 mkw. powierzchni. Lakeside został zaprojektowany przez Grupę 5 Architekci.

fot. materiały prasowe

Hilton planuje otwarcie sześciu nowych hoteli w Europie

Hilton ogłosił dziś plany otwarcia sześciu hoteli w Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii i w Polsce w ramach ekspansji europejskiego portofolio grupy. Hotele, które zostaną otwarte w Berlinie, Poczdamie, Wenecji, Bolonii, Plymouth i Szczecinie, powiększą grupę ponad 60 hoteli marki Hilton Garden Inn i 100 hoteli marki Hampton by Hilton działających obecnie w Europie.

Patrick Fitzgibbon, starszy wiceprezes ds. rozwoju, EMEA, Hilton, oznajmił: „Hilton Garden Inn i Hampton by Hilton są jednymi z najszybciej rozwijających się marek Hiltona, a ponad połowa naszych planów inwestycyjnych w Europie dotyczących hoteli przypada na właśnie te dwie marki. Hilton ustanowił jeden z najbardziej udanych i pożądanych modeli wsparcia franczyzy w europejskim hotelarstwie z ponad 350 hotelami działającymi obecnie pod kierownictwem sprawdzonych partnerów i kolejnymi nowymi 170 hotelami w planach. Hilton Garden Inn i Hampton by Hilton cieszą się popularnością wśród gości, jak również ugruntowaną pozycją w wielu lokalizacjach, zarówno w miejscowościach regionalnych, jak i największych miastach stołecznych, od lotnisk po stadiony sportowe, co czyni je atrakcyjną propozycją dla inwestorów. Obecnie hotele funkcjonują w 23 krajach europejskich, a w ciągu najbliższych pięciu lat planowane jest otwarcie kolejnych obiektów na siedmiu nowych rynkach, dzięki czemu goście ceniący korzystne oferty będą mogli doświadczać wiodącej w branży gościnności Hiltona w coraz większej liczbie miejsc.”

Tylko w ubiegłym roku, Hilton otworzył w Europie 23 nowe hotele Hilton Garden Inn i Hampton by Hilton, między innymi Hilton Garden Inn Snowdonia w Walii i Hampton by Hilton Riga Airport na Łotwie. Marki kontynuują ekspansję w nowych lokalizacjach w całej Europie, w tym innaugurację nowych hoteli m.in. w Szczecinie, Bolonii, Poczdamie i Plymouth, a ich obecność w dużych miastach, takich jak Berlin i Wenecja, jest coraz silniej akcentowana.

Hampton by Hilton Szczecin East, Polska

W następstwie zawarcia umowy franczyzowej ze Szczecin Hospitality Group Sp. z o.o., Hampton by Hilton Szczecin East otworzy swoje podwoje w styczniu 2024 roku. Jest to pierwszy obiekt marki Hilton w Szczecinie, siódmym co do wielkości mieście w Polsce i siedzibie największego w kraju komercyjnego portu morskiego. Szczecin ma bezpośrednie połączenia kolejowe i promowe z innymi krajami europejskimi, w tym z Niemcami, Holandią, Czechami i Szwecją. Hotel oferujący 103 pokojów gościnnych położony bedzie w samym sercu handlowej dzielnicy Szczecina, po wschodniej stronie Odry. Udogodnienia hotelowe obejmować będą centrum biznesowe, centrum fitness oraz dwie sale konferencyjne, które można będzie przekształcić w jedno większe pomieszczenie na potrzeby imprez.

Hilton Garden Inn Plymouth, Wielka Brytania

Usytuowany w doskonałym miejscu z widokiem na Plymouth Hoe, Hilton Garden Inn Plymouth będzie wyposażony w skybar, oferujący panoramiczne widoki na słynny na całym świecie naturalny port Plymouth Sound. Pierwsza nieruchomość Hiltona w tym brytyjskim mieście portowym – hotel z ofertą 150 pokojów – będzie położony w pobliżu historycznych miejsc, w tym Królewskiej Cytadeli i latarni morskiej Smeaton’s Tower. Budowa hotelu ma się rozpocząć pod koniec 2023 roku, po podpisaniu umowy franczyzowej z Propiteer Hotels Limited.

Hilton Garden Inn Bologna North, Włochy

Hilton Garden Inn Bologna North będzie pierwszym obiektem Hiltona w Bolonii, stolicy regionu Emilia-Romania w północnych Włoszech. Bolonię, siedzibę Portyków Bolońskich wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, odwiedziło w 2019 roku ponad trzy miliony gości. Oferta hotelu obejmie 130 pokoi gościnnych, cztery sale konferencyjne, siłownię i 80 odkrytych miejsc parkingowych. Hotel zlokalizowany będzie w dzielnicy przemysłowej Quarto Inferiore, siedziby szeregu międzynarodowych firm i oddalonej od głównego historycznego centrum miasta o krótką przejażdżkę samochodem. Otwarcie hotelu zostało przewidziane na wiosnę 2023 roku. Będzie on działał na podstawie umowy franczyzowej zawartej z Piazza Hotels & Residences Srl, uznanym włoskim operatorem.

Hampton by Hilton Venice Tronchetto, Włochy

Wenecja powita swój pierwszy hotel Hampton by Hilton po podpisaniu umowy franczyzowej z Apex Alliance. Hotel umiejscowiony będzie na wyspie Tronchetto, skąd łatwo dotrzeć do centrum Wenecji zatrzymującymi się przed budynkiem autobusami wodnymi vaporetti. Piazzale Roma, główny węzeł komunikacyjny i część historycznego centrum Wenecji, jest oddalony o zaledwie cztery minuty jazdy pociągami komunikacji wahadłowej People Mover. Hotel z 324 pokojami gościnnymi, oferujący salę śniadaniową i bar, dwie sale konferencyjne, centrum fitness i wydzieloną strefę pracy (Work Zone), którego otwarcie zaplanowano na wiosnę 2024 roku, będzie jednym z największych w Wenecji.

Hampton by Hilton Berlin Airport West, Niemcy

Hampton by Hilton Berlin Airport West będzie pierwszym obiektem Hiltona na międzynarodowym lotnisku Berlin Brandenburg w stolicy Niemiec. Otwarte w 2020 roku lotnisko zastąpiło porty lotnicze Berlin Tegel i Berlin Schönefeld, które łącznie obsłużyły ponad 35 milionów pasażerów w 2019 roku. Hotel, którego otwarcie zaplanowano na listopad 2024 roku, działający na podstawie umowy franczyzowej z długoletnim partnerem Hiltona, firmą tristar GmbH, będzie oferował 196 pokoi gościnnych, salę śniadaniową i bar, a także siłownię i 150 miejsc parkingowych. Do terminali lotniskowych będzie można dojechać w mniej niż pięć minut, zaś do centrum miasta – w zaledwie 35 minut.

Hampton by Hilton Potsdam, Niemcy

Hampton by Hilton Potsdam będzie pierwszym hotelem Hiltona w Poczdamie, działającym w oparciu o umowę franczyzową zawartą z wieloletnim partnerem i operatorem Signo Hospitality. Hotel położony będzie w bliskim sąsiedztwie Filmpark Babelsberg, działającego studia filmowego i parku tematycznego, oferującego odwiedzającym wgląd za kulisy przemysłu filmowego. Miasto szczyci się również bogatym dziedzictwem historycznym, m.in. Pałacem Sanssouci, letnią posiadłością byłego króla pruskiego Fryderyka Wielkiego. Hotel z 163 pokojami gościnnymi będzie oferował takie udogodnienia jak sala śniadaniowa, bar, sala konferencyjna i siłownia, a jego otwarcie przewidziano na czerwiec 2024 roku.

Goście wszystkich hoteli będą mogli korzystać z nagradzanego programu lojalnościowego Hilton Honors, umożliwiającemu prawie 128 milionom członków dokonujących rezerwacji bezpośrednio w Hiltonie, dostęp do natychmiastowych nagród i korzyści, takich jak bezdotykowy check-in z wyborem pokoju, ekskluzywne zniżki dla członków oraz Digital Key i Connected Room.

fot. materiały prasowe