ATAL sprzedał 1690 mieszkań w 2015 roku

ATAL S.A. w 2015 roku odnotował najlepszą sprzedaż mieszkań w historii – 1690 podpisanych umów deweloperskich. Najwięcej nabywców było w Krakowie – 645 …

… firma w dalszym ciągu umacnia pozycję w Warszawie, gdzie sprzedała 273 mieszkań. W ubiegłym roku ATAL wprowadził do sprzedaży 2316 lokali w 15 nowych projektach. W przyszłym roku planowane jest utrzymanie sprzedaży na podobnym poziomie.

Rekordowa sprzedaż

ATAL w sprzedał w 2015 roku 1690 mieszkań, to o 597 więcej niż w 2014 roku (1093 umów) i o 391 więcej niż w najlepszym do tej pory 2013 roku (1299 umów). Sprzedaż przez cały miniony rok była stabilna i utrzymywała się na podobnym poziomie. Najlepszy był grudzień, w którym podpisano 172 umowy deweloperskie.

 

SPRZEDAŻ* MIESZKAŃ ATAL S.A. W 2015 ROKU
Okres Liczba sprzedanych mieszkań
Styczeń 90
Luty 103
Marzec 122
Kwiecień 155
Maj 171
Czerwiec 165
Lipiec 138
Sierpień 113
Wrzesień 148
Październik 152
Listopad 161
Grudzień 172
Łącznie 1690

 

Najwięcej klientów w Krakowie

Podobnie jak w poprzednich latach, ATAL S.A. odnotował największą sprzedaż na rynku małopolskim. W krakowskich inwestycjach w minionym roku podpisano łącznie 645 umów. Na szczególną uwagę zasługuje projekt Masarska 8 Apartamenty, w którym od maja nabywców znalazło 96 ze 109 lokali, a 7 kolejnych jest zarezerwowanych. Na drugim miejscu uplasował się Wrocław, gdzie sprzedano 435 lokali. Hitem sprzedaży okazała się Stara Odra Residence, położona tuż nad rzeką. W ubiegłym roku w obu etapach osiedla podpisano 109 umów. W Warszawie sprzedaż w 2015 roku osiągnęła największy wynik w historii firmy – nabywców znalazły 273 lokale. Dla porównania w 2014 roku spółka sprzedała w stolicy 140 mieszkań. ATAL utrzymuje również silną pozycję w Łodzi i Katowicach, gdzie sfinalizowano odpowiednio 199 i 138 transakcji.

SPRZEDAŻ* MIESZKAŃ ATAL S.A. W 2015 ROKU

Miasto Liczba sprzedanych mieszkań
Katowice 138
Kraków 645
Łódź 199
Warszawa 273
Wrocław 435
Łącznie 1690

 

Nowe inwestycje

ATAL, poszerzając ofertę, w mijających 12 miesiącach wprowadził do sprzedaży łącznie 15 osiedli we wszystkich miastach, w których prowadzi działalność, tj. w Krakowie, Katowicach, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu. Znalazło się w nich 2316 lokali, dzięki czemu w obecnej ofercie firmy jest ponad 2000 dostępnych mieszkań.

Wyniki finansowe

Przez pierwsze trzy kwartały br. ATAL uzyskał 182,4 mln zł przychodów. Jednocześnie wypracowując 38,3 mln zł zysku operacyjnego. Z kolei na poziomie wyniku netto spółka była 30,5 mln zł na plusie. Kondycja finansowa ATAL jest bardzo dobra. Systematycznie pomnażamy wartość posiadanych kapitałów. Dzięki środkom pozyskanym z emisji możemy się rozwijać przy utrzymaniu bezpiecznych proporcji zadłużenia. Uwzględniając potencjał rozwoju spodziewamy się dalszego dynamicznego wzrostu skali działania – skomentował Zbigniew Juroszek, prezes ATAL S.A.

Dzięki efektywnemu modelowi biznesowemu oraz konsekwentnie realizowanej strategii spółka utrzymuje rentowność realizowanych projektów na poziomie nieosiągalnym dla większości firm z branży. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 28,3%, a marża netto 16,7%.

Zakupy gruntów i wejście na nowe rynki

W zeszłym roku ATAL przeznaczył na zakup gruntów blisko 160 mln złotych, dzięki czemu osiągnął poziom zapasów, który pozwala na płynne uruchamianie nowych projektów i zapewnienie szerokiej oferty. W 2016 roku zakupy będą dopasowane do naszych potrzeb tak, aby utrzymać niezbędny zapas do realizacji projektów w kolejnych latach. Na ten cel planowane są wydatki na poziomie 100 – 120 mln złotych.

W ramach realizowanej strategii mającej na celu zwiększenie sprzedaży i umocnienie pozycji wśród największych firm deweloperskich w kraju, w minionym roku nabyliśmy dwa grunty w Gdańsku (łączny PUM 22,4 tys. mkw.) oraz działkę w Poznaniu (PUM 7 tys. mkw.). Wejście na nowe rynki traktujemy długofalowo i planujemy tam w perspektywie kolejnych lat zwiększać skalę działania. Jesteśmy teraz jedynym deweloperem obecnym we wszystkich dużych aglomeracjach w Polsce. Ta dywersyfikacja pozwala nam na większą niezależność od zmienności koniunktury na poszczególnych rynkach – powiedział Zbigniew Juroszek, Prezes ATAL S.A.

Plany na 2016 rok

W 2016 roku ATAL planuje uruchomić 21 nowych i kolejnych etapów aktualnie realizowanych inwestycji. Nowe projekty znajdą się we wszystkich miastach, w których dotychczas prowadzona była działalność (Łódź, Kraków, Katowice, Wrocław, Warszawa) oraz w Gdańsku i Poznaniu. Nowe osiedla będą, podobnie jak poprzednie, wybudowane w podwyższonym standardzie.

Zgodnie z długoterminową strategią firma zamierza w br. utrzymać sprzedaż zbliżoną do ubiegłorocznej, tj. między 1500 a 1800 lokali. W latach 2018-2020 planowane jest zwiększenie sprzedaży do 2-2,5 tys. mieszkań.

* sprzedaż liczona jest na podstawie zawartych umów deweloperskich

Translate »