Fundamental Group i FineTech Construction razem

W styczniu 2018 dwie warszawskie firmy prowadzące działalność w branży generalnego wykonawstwa robót budowlanych zawarły konsorcjalną umowę o współpracy na polu realizacji projektów kubaturowych. Dzięki wspólnej kooperacji Fundamental Group i FineTech Construction możliwe będzie uzupełnienie kompetencji obu Spółek w celu zdobywania nowych kontraktów na rynku.

Fundamental Group to jedna z warszawskich firm budowlanych w Polsce. Spółka od 27 lat realizuje inwestycje jako generalny wykonawca budynków kubaturowych, zarówno mieszkaniowych jak i komercyjnych oraz obiektów przemysłowych o charakterze produkcyjnym i magazynowym.

FineTech Construction jest spółką zajmującą się Generalnym Wykonawstwem. Stworzyli ją ludzie mający wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej, zdobywane w międzynarodowych korporacjach. Spółka działa w ramach silnego zaplecza finansowego i projektowego spółek powiązanych z grupą Spectra.

Konsorcjum Fundamental Group i FineTech Construction już podpisało pierwszą umowę na realizację inwestycji mieszkaniowej w Warszawie.

fot. archiwum