Georg Folian opuszcza Zarząd Warimpexu

Spółka Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG podaje, że Georg Folian (69) poinformował na dzisiejszym posiedzeniu Radę Nadzorczą o zamiarze zrzeczenia się funkcji zastępcy Prezesa Zarządu wraz z ukończeniem 70. roku życia. Tym samym Georg Folian w dniu swoich 70. urodzin z dniem 1 stycznia 2018 roku opuści skład Zarządu przed upływem bieżącej kadencji. Jako zastępca Prezesa Zarządu jest w tej chwili odpowiedzialny przede wszystkim za sprawy finansowe i personalne.

Rada Nadzorcza chce wykorzystać czas pozostały do końca roku na wybranie nowego Członka Zarządu ds. finansowych, który mógłby objąć tę funkcję wraz z ustąpieniem Georga Foliana.

Georg Folian przystąpił do utworzonej przez swojego ojca Stefana Foliana w 1956 r. firmy Warimpex, zajmującej się wówczas eksportem, importem i handlem towarami tranzytowymi, w 1971 roku. W 1986 roku został po raz pierwszy wybrany do Zarządu i razem ze swoim ówczesnym kolegą ze studiów Franzem Jurkowitschem był odpowiedzialny za specjalizację firmy w projektach nieruchomościowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Po realizacji licznych projektów w zakresie nieruchomości hotelowych i biurowych Georg Folian od 2007 roku w znaczącym stopniu był współodpowiedzialny za kwestie związane z notowaniem spółki na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Równolegle z pełnieniem funkcji w Zarządzie pan Folian oddaje się swojej pasji dla sztuki.

fot. materiały prasowe