GUS: produkcja budowlano – montażowa w Polsce w czerwcu 2019 – wstępne dane

Zgodnie z zaprezentowanymi wartościami produkcja budowlano–montażowa w czerwcu 2019 spadła w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 0,7%, natomiast wzrosła o 9,3% w porównaniu do maja bieżącego roku.

Krzysztof Orliński, Starszy Analityk Inwestycyjny, Metropolitan Investment SA komentuje: – Największy spadek w czerwcu, bo wynoszący 1,8% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, zanotowały przedsiębiorstwa działające w zakresie budowy budynków. O 0,6% zmniejszyła się wartość produkcji  budowlano–montażowej w przedsiębiorstwach zajmujących się robotami budowlanymi specjalistycznymi, natomiast nie zmieniła się w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wśród podmiotów działających w zakresie budowy obiektów inżynierii lądowej.

Próbując tłumaczyć powyższe dane, na pewno warto zwrócić uwagę na fakt, że czerwiec bieżącego roku miał o dwa dni robocze mniej niż czerwiec roku ubiegłego, co z pewnością nie mogło pozostać bez wpływu na opublikowane liczby. Przyglądając się kolejnym publikacjom GUS w tym zakresie, z pewnością będzie można pokusić się o wyciągnięcie kolejnych wniosków.

Wnioski:

Analizując dane opublikowane przez GUS w porównaniu z majem bieżącego roku, wszystkie w/w grupy budownictwa odnotowały wzrost wartości produkcji. Największa zmiana wynosząca 13,5% dotyczyła przedsiębiorstw działających w zakresie obiektów inżynierii lądowej. O 9% wzrosła produkcja wśród przedsiębiorstw zajmujących się wznoszeniem obiektów, natomiast 2,7% wzrostu odnotowały podmioty zakwalifikowane w grupie budownictwa specjalistycznego.

Z kolei w ciągu pierwszych 6 miesięcy bieżącego roku, wskaźnik produkcji budowlano-przemysłowej wzrósł o 6,6%, jednak w analogicznym okresie ubiegłego roku, wzrost ten był większy i wyniósł 23,7%.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że przed kilkoma dniami opublikowane zostały dane dotyczące produkcji przemysłowej w Polsce, wskazujące na pierwszy od 2017 roku spadek o ponad 2% w stosunku rok do roku.

Pierwsze analizy powyższych wartości wskazują na spadek tempa produkcji w bieżącym roku wśród przedsiębiorstw budowlanych, natomiast wydaje się być jeszcze za wcześnie, by wyciągać dalej idące wnioski.

O danych:

Zgodnie z definicją zamieszczoną na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, wskaźnik produkcji przemysłowo – budowlanej informuje o wartości sprzedanych robót budowlano – montażowych na terenie kraju, zrealizowanych siłami własnymi (bez podwykonawców), przez przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 10 osób. Wartość ta wyrażona jest w rzeczywistych cenach sprzedaży, uwzględniających rabaty i upusty, nie uwzględniających podatku od towarów i usług VAT.

Struktura produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej na terenie kraju jest sklasyfikowana według rodzajów obiektów budowlanych i dzieli się na sześć grup. Największe pozycje to w kolejności budynki niemieszkalne, infrastruktura transportu oraz budynki mieszkalne. Mniejsze znaczenie odgrywają rurociągi i linie telekomunikacyjne, kompleksowe budowle na terenach przemysłowych oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

fot. archiwum