Jak prawidłowo wykonać podbudowę pod kostkę brukową

Prawidłowo zaprojektowana i wykonana podbudowa pod okładzinę z kostki brukowej spełnia niezwykle ważną rolę: ma decydujący wpływ na trwałość i jakość nawierzchni brukowej. Podbudowa musi przenosić obciążenia oraz zapewniać stabilne umocowanie kostki. Prawidłowo wykonana podbudowa zabezpiecza przed osiadaniem kostki, a w konsekwencji przed tworzeniem się zastoisk wody czy wykruszaniem spoin.

Metody

Okładziny brukowe mogą być układane różnymi sposobami. Najczęściej stosowany sposób polega na układanie kostki na warstwie odpowiednio zagęszczonego grysu. W przypadku nawierzchni lekko obciążonych, gdzie najczęściej można spotkać się z kostkami i płytami betonowymi, płytami granitowymi, a także z kamieniem naturalnym o nieregularnych kształtach, ten sposób jest wystarczający. W przypadku nawierzchni bardziej obciążonych może jednak dochodzić do osiadania kostek. Właściwym wariantem będzie zatem układanie kostki brukowej w związanej podbudowie (np. warstwie drenażowej), której grubość dostosowuje się do przewidywanych obciążeń.

Produkty

Do mocowania kostki brukowej i płyt kamiennych firma Sopro oferuje zaprawę drenażową Sopro DM 610 wraz ze szlamem sczepnym Sopro HSF 748, które są elementami systemu do kostki brukowej Sopro. Układ ten charakteryzuje się wytrzymałością na ściskanie i zginanie, dzięki czemu nadaje się do układania płytek, płyt i kostki brukowej z kamienia naturalnego, klinkierowego, betonu oraz ceramiki w różnych strefach obciążenia w obszarach zewnętrznych.

Zaprawa drenażowa Sopro DM 610 wytworzona na bazie cementu portlandzkiego tworzy trwałą, odporną na działanie temperatury, a przy tym bardzo dobrze przepuszczającą wodę warstwę nośną, która zapobiega osiadaniu okładziny. Wysoka wodoprzepuszczalność zaprawy wynika z zastosowania kruszywa o zbliżonych frakcjach uziarnienia oraz specjalnej porowatej struktury, umożliwiającej szybkie przenikanie i odprowadzanie wody spod kostki do podłoża. Dodatkowo, dzięki zawartości trasu hamuje powstawanie wapiennych wykwitów i przebarwień okładziny. Uzyskana konstrukcja charakteryzuje się niemal zerowym podciąganiem kapilarnym, które ogranicza uszkodzenia wywołane przez zmienne cykle zamarzania i rozmarzania. Wśród zalet jednofrakcyjnej zaprawy drenażowej Sopro DM 610 należy również wymienić jej znakomite właściwości robocze, łatwość urabiania i możliwość nanoszenia przy użyciu pompy.

wylozenie-zaprawy-drenazowej-sopro-dm610-na-przygotowana-powierzchnie1

Osadzanie kostki brukowej i innych materiałów okładzinowych wykonuje się przy użyciu szlamu sczepnego Sopro HSF 748 bezpośrednio na świeżej warstwie podbudowy metodą „świeżo na świeżo”. Sopro HSF 748 to jednoskładnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, zawierająca tras, elastyczna zaprawa zwiększająca przyczepność okładzin kamiennych i ceramicznych. Jest też dedykowaną warstwą kontaktową do zaprawy drenażowej Sopro DM 610.

ukladanie-kostki-brukowej-od-spodu-pokrytej-podkladem-sopro-hsf748-na-zageszczonej-zaprawie-drenazowej 2

Zastosowanie

Sopro DM 610 należy wymieszać z wodą w odpowiednich proporcjach, w celu otrzymania zaprawy o konsystencji wilgotnej ziemi. Zaprawę należy układać na przygotowanym wcześniej, odpowiednio zagęszczonym podłożu w warstwie o wymaganej grubości. Układamy następnie kostkę brukową z użyciem zaprawy kontaktowej Sopro HSF 748. Kostki należy ułożyć tak, aby szerokość szczelin wynosiła minimum 3-5mm, w zależności od przewidywanej zaprawy fugowej.

osadzanie-kostki-brukowej-poprzez-dobijanie-mlotkiem 3

fot. Sopro

 

Translate »