Jakie są obowiązki rzetelnego pośrednika nieruchomości?

Dobry pośrednik nieruchomości zadba o bezpieczeństwo transakcji i będzie jej asystował na każdym etapie. Będzie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem z klientem, nawet kosztem własnego dochodu. Będzie dysponował pełnią informacji o nieruchomości i nie zatai jej przed klientem. Wreszcie – będzie uczciwy.

Od 2014 roku pośrednikiem nieruchomości może zostać każdy. Zawód ten przeszedł tzw. deregulację. O ile wcześniej bycie pośrednikiem wynikało z kierunkowego wykształcenia, odbytych praktyk i zdobytej licencji, o tyle dziś wystarczy jedynie OC i działalność gospodarcza. W efekcie na rynku mamy masę, często jednoosobowych „biur”. Niestety jakość oferowanych usług przez to się nie podnosi.


Zakres obowiązków pośrednika

Oczywiście różni się w zależności od tego, czy dotyczy osoby sprzedającej czy kupującej mieszkanie, dla której pośrednik szuka odpowiedniej oferty. Generalnie o zakresie odpowiedzialności pośrednika przesądza umowa, która powinna być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Funkcjonują dwie formy umowy, jeśli sprzedajemy nieruchomość – otwarta i na wyłączność. Temat zalet i wad obu tych rozwiązań jest tematem na osoby artykuł. Generalnie jednak w przypadku umowy otwartej sprzedażą danej nieruchomości może zająć się wiele biur, a prowizję dostanie tylko to, które sprzeda. Jeśli umowa jest na wyłączność, prawo do sprzedaży naszej nieruchomości ma tylko jedno biuro i ono dostanie zapłatę niezależnie od tego, czy do transakcji dojdzie dzięki działaniom pośrednika, czy bez nich (np. klienta znajdzie sam sprzedający). Zaletą tego drugiego rozwiązania jest fakt, że pośrednik posiadający gwarancję zapłaty, jest w stanie w znacznie większym zakresie skupić się na określonej nieruchomości, poświęcić więcej kapitału i własnych pieniędzy na jej promocję, reklamę itp. Oczywiście – jeśli jest uczciwy. W praktyce polskiego rynku nieruchomości zauważa się wzrost zainteresowania umowami na wyłączność, jako wygodniejszymi dla klientów.

Co w przypadku relacji pośrednik – kupujący? Na pewno profesjonalny agent nie zadowoli się wyszukaniem odpowiedniej nieruchomości. Powinien on zagwarantować bezpieczeństwo transakcji, a więc dysponować pełną wiedzą na temat stanu prawnego nieruchomości (w tym celu zapozna się z niezbędną dokumentacją – księgą wieczystą, uzyska informacje o meldunku, ewentualnym zadłużeniu nieruchomości itp.), zorganizować wizytę w mieszkaniu, przedstawić rzetelne dane na temat kosztów utrzymania nieruchomości i stanu technicznego – nie zatajać wad obiektu. Wreszcie zorganizuje wizytę u notariusza, celem podpisania aktu notarialnego oraz poinformuje kupującego o koniecznych dalszych działaniach – np. zapisanie się do spółdzielni mieszkaniowej, „przepisanie” mediów itp.


Gdzie szukać pośrednika

Jeśli sprzedajemy nieruchomości i zależy nam na efekcie, warto podpisać umowę na wyłączność. W takiej sytuacji jednak znacznie lepiej jest związać się z renomowanym pośrednikiem, funkcjonującym wiele lat na rynku – z ludźmi, którzy dysponują licencjami do wykonywania zawodu. To samo dotyczy także kupujących. Jeśli chcemy mieć pewność, że transakcja jest bezpieczna, a stan prawny nieruchomości sprawdzony – warto postawić na pewnego partnera. Wybór takiej firmy, działającej od wielu lat na rynku, mającej na koncie tysiące transakcji, dysponującej dużym zapleczem organizacyjnym, wsparciem prawnym i merytorycznym pozwoli nam zminimalizować ryzyko związania się z agentem niekompetentnym, da nam też poczucie spokoju i przekonanie, że nasza transakcja jest w pewnych rękach.

Warto pamiętać, że każdą umowę przed podpisaniem możemy sprawdzić – pod kątem zapisów niezgodnych z prawem, godzących w nasze prawa. W tym celu można np. udać się do miejskiego rzecznika konsumentów, czy też po prostu skonsultować zapisy umowne z prawnikiem

Dagmara Komarnicka
Analityk WGN