Już za kilka miesięcy nowe dowody osobiste

Od stycznia 2015 roku zaczną obowiązywać nowe dowody osobiste. Nie będzie w nich informacji o wzroście, kolorze oczu, a także podpisu właściciela. Nie będzie również adresu zameldowania. Dowód osobisty można będzie wyrobić w dowolnym urzędzie, niezależnie od miejsca zameldowania.

Natomiast od stycznia 2016 roku zostanie zniesiony obowiązek meldunkowy. Ten ostatni projekt budzi niepokój samorządowców, którzy obawiają się, że wówczas mogą pojawiać się problemy np. w bankach albo w kancelariach prawnych i komorniczych. I nie uspokaja ich argument Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, autora nowych przepisów, że adres można będzie odnaleźć przez numer PESEL.

Translate »