Mniejsze bezrobocie w sierpniu

Jak podał GUS, stopa bezrobocia w sierpniu 2014 wyniosła 11,7% wobec 11,8% w lipcu 2014. W komunikacie czytamy, że „w sierpniu 2014 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia, zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym. Mniejsza niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych, jak i wyrejestrowanych z urzędów pracy.” Do urzędów pracy zgłoszono mniej ofert pracy aniżeli w lipcu.

W sierpniu liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1 853 002 osoby, a w tym 968 100 stanowiły kobiety. Jest to spadek o 25 300 osób, czyli o 1,3% niż w lipcu br.
Dalej komunikat GUS podaje, że „w stosunku do lipca 2014 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, najbardziej znaczący w lubuskim (o 2,3%), łódzkim (o 2,1%), dolnośląskim (o 1,9%), oraz małopolskim, opolskim i śląskim (po 1,8%)”. Natomiast „najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (18,4%), kujawsko-pomorskim (15,8%), zachodniopomorskim (15,2%), świętokrzyskim (14,6%) i podkarpackim (14,5%)”.  Najniższe bezrobocie odnotowano w województwach: wielkopolskim (8,1%), śląskim (9,9%), małopolskim (10%) oraz mazowieckim (10,1%).

Translate »