Nowoczesne magazyny w Szczecinie pilnie poszukiwane – wskaźnik pustostanów wynosi zero!

Stolica województwa zachodniopomorskiego przeżywa wyraźny wzrost zainteresowania nowymi inwestycjami komercyjnymi. Inwestorzy doceniają dobrą lokalizację i skomunikowanie zarówno z zachodnim sąsiadem, jak i drogą morską ze Skandynawią. Szczecin wyrasta na lidera wśród mniejszych rynków regionalnych Polski.

Jak już wspomnieliśmy – nie bez znaczenie jest bardzo dobre skomunikowanie z zachodnim sąsiadem. Autostrada A6 stanowi przedłużenie niemieckiej autostrady A11 i tworząc z nią połączenie drogowe Szczecin – Berlin. Z kolei drogę lotniczą umożliwia oddalony o 35 km Port Lotniczy Szczecin – Goleniów. Natomiast droga morska zapewnia komunikację z wybrzeżami państw skandynawskich – Szwecji, Danii czy Finlandii. Z punktu widzenia komunikacyjnego Szczecin znajduje się w newralgicznym położeniu. Warto również wspomnieć o torze wodnym przez Zalew Szczeciński, dzięki któremu miasto połączone jest ze Świnoujściem tworząc jeden z największych zespołów portowych w Polsce.

Stolica zachodniego Pomorza cechuje się niską stopą bezrobocia. Nie przekracza ona 6 proc., co stawia ją w jednym rzędzie z najsilniejszymi rynkami w kraju – Warszawą, Wrocławiem, Krakowem czy Poznaniem.

Z kolei dostęp do dobrze wykwalifikowanej kadry pracowniczej (dzięki obecności szkół wyższych) przyciąga do Szczecina nowe inwestycje BPO. Obecnie w mieście działa kilkanaście takich firm (m.in. Arvato Bertelsmann, BL Stream, Tieto, Genpact, Metro Services, Coloplast Shared Services,Gamelion, Stream Global Services, Unicredit Business Partner, Unizeto Technologies, Home.pl.) To one są głównymi najemcami obiektów biurowych.

Rynek biurowy

Pierwsze nowoczesne biurowce w Szczecinie zaczęły wyrastać dopiero w 2006 roku. Jest to więc rynek bardzo młody, na dodatek rozwija się nierównomiernie. Przez kilka lat po realizacji pierwszych obiektów dominował zastój, aż do ostatniego okresu 2012 – 2013, kiedy podaż nowoczesnych biurowców znacznie wzrosła. Obecnie całkowity zasób nowoczesnych powierzchni biurowych w tym mieście sięga 100 tys. mkw. Aktualnie buduje się kolejnych 14 tys. mkw. biur.

Rynek handlowy

Podobna charakterystyka dotyczy nowoczesnych obiektów handlowych. W Szczecinie działa 11 centrów handlowych o łącznej powierzchni najmu 275 tys. mkw. Do ostatnio otwartych należą Outlet Park Szczecin i Galeria Kaskada.

Wg raportu „Główne ulice handlowe w Polsce” Cushman and Wakefield, wśród 12 najdroższych ulic handlowych w Polsce na 10 miejscu znalazła się szczecińska aleja Niepodległości. Roczna stawka czynszu wyniosła tam 408 euro.

Rynek magazynowy

Szczególne zainteresowanie lokalizacją szczecińską widać na rynku nowoczesnych obiektów magazynowych. Widać też wyraźnie że takich inwestycji brakuje. Obecnie wszystkie nowoczesne powierzchnie magazynowe klasy A w Szczecinie są wynajęte. Stolica woj. zachodniopomorskiego ma najniższy wskaźnik pustostanów spośród analizowanych głównych rynków (Colliers International).

Co prawda całkowite zasoby nowoczesnych obiektów logistycznych nie są duże, ale szybko rosną: obecnie w Szczecinie funkcjonują dwa nowoczesne obiekty magazynowe: są to North – West Logistic Park oraz Prologis Park Szczecin. Całkowity zasób powierzchni wynosi około 73 tys. mkw. (stan na III kw. 2014). W ciągu ostatnich trzech miesięcy zwiększył się on o ponad 15 proc., czyli 11 tys. mkw. W budowie znajduje się 14 tys. mkw. w ramach kompleksu North – West Logistic Park.

Na zwiększenie zapotrzebowania na nowe lokalizacje inwestycyjne odpowiadają szczecińskie władze. W tym roku wypuściły na rynek około 70 ha uzbrojonych terenów inwestycyjnych w lokalizacjach Trzebusz i Dunikowo, w ramach Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, Podstrefa Szczecina (aktualnie w Szczecinie funkcjonuje jeszcze druga strefa – Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.. Łączna powierzchnia terenów objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej wynosi ponad 130 ha).

Uzbrojone i zaopatrzone w infrastrukturę drogową grunty przeznaczone są pod funkcje przemysłowo-składowe. Znajdują się w pobliżu portu lotniczego w Goleniowe, autostrady A6, granicy polsko-niemieckiej oraz centrum Szczecina.

Marcin Moneta

Dział Analiz Rynku WGN

fot.  Most Długi w Szczecinie / Wikipedia Common/ autor: Mateusz War

Translate »