Przyszłość rynku pracy w sektorze TMT

Płynny wzrost, aranżowane „szczęśliwe zbiegi okoliczności” i nowa ekonomika pracy oparta na pracownikach tymczasowych to główne tematy poruszone podczas prezentacji nowego raportu Future of the TMT Workplace, przygotowanego przez firmę Cushman & Wakefield, dotyczącego przyszłości miejsc pracy w sektorze TMT (technologie, media i telekomunikacja).

Raport, w którym przedstawiono istotne dla branży TMT trendy na rynku nieruchomości, zawiera opinie osób zajmujących kierownicze stanowiska w największych globalnych korporacjach z listy „Fortune 500”, wiodących architektów, projektantów, założycieli start-upów i szybko rozwijających się firm.

Autorzy raportu, przygotowanego wspólnie z firmą Unwork, wskazują na pięć kluczowych czynników przyczyniających się do zmian i zmuszających firmy z sektora TMT do gruntownego przemyślenia strategii dotyczących miejsc pracy, w tym między innymi na tempo rozwoju nowych technologii, niewystarczającą podaż wysoko wykwalifikowanych i utalentowanych pracowników oraz na znaczenie decyzji o wyborze lokalizacji, która umożliwi osiągnięcie sukcesu.

Prezentację raportu połączono z debatą, podczas której eksperci zgodnie twierdzili, że miejsce pracy ma kluczowe znaczenie i umożliwia firmom z branży TMT reagowanie na nowe wyzwania. Jednym z największych wyzwań jest konieczność przyciągania pracowników znających nowe technologie, którzy mając świadomość dużego zapotrzebowania na ich usługi często nie są zainteresowani stałą pracą, lecz poszukują ciekawych projektów lub zleceń w interesujących miejscach, zarówno pod względem środowiska pracy, jak i lokalizacji.

W trakcie debaty często powracał temat elastyczności – zarówno w odniesieniu do projektowania miejsc pracy, jak i samej branży nieruchomości, która nierzadko wykazuje zbyt mało elastyczne podejście. Juliette Morgan, dyrektor ds. nieruchomości w firmie Tech City UK i członek zespołu Pi Labs, pierwszego w Europie akceleratora przedsiębiorczości w sektorze technologii koncentrującego się na nieruchomościach, utworzonego w 2015 r. wspólnie przez Cushman & Wakefield i Spire Ventures, skomentowała: „Start-upy muszą wpłacać wysokie kaucje, jeżeli nie wykorzystują powierzchni do wspólnej pracy, natomiast firmy odnotowujące szybki wzrost i zainteresowane ofertą publiczną mogą uwzględniać zobowiązania z tytułu najmu w kosztach. Branża nieruchomości często zniechęca firmy z sektora technologicznego”.

Sarah Lodge, starszy dyrektor ds. nieruchomości i miejsc pracy w Yahoo, twierdzi, że problem ten nie dotyczy tylko start-upów, lecz również jej firmy. Jej zdaniem umowy najmu zawierane w Londynie na minimalny okres 10 lat są źródłem frustracji w czasach, gdy planowanie długofalowe jest tak trudne.

Paul Lee, dyrektor działu badań w zakresie technologii, mediów i telekomunikacji z firmy Deloitte uważa, że sposoby łączności będą kształtować nasze wzajemne relacje. W ciągu najbliższych pięciu lat upowszechni się przepustowość łączy liczona w gigabitach, ale obecnie praktycznie nie można przewidzieć, w jaki sposób wpłynie to na nasze wymagania sprzętowe w przyszłości.

Architekt David Lewis z NBBJ wyjaśnił, że ze względu na te czynniki preferowane są projekty przewidujące budowę prostych gabinetów ze ścianami wewnętrznymi, które umożliwiają elastyczną zmianę ich przeznaczenia stosownie do potrzeb, wraz ze zmieniającymi się technologiami i sposobami wykonywania pracy. Tworzenie różnorodnych pomieszczeń, które ułatwiają realizację różnych rodzajów zadań, ma kluczowe znaczenie dla firm z sektora TMT. W przyszłości zarówno pracownicy, jak i goście będą coraz częściej korzystać z aplikacji, aby rezerwować pomieszczenia najlepiej dostosowane do rodzaju pracy zaplanowanej na dany dzień.

Philip Ross, dyrektor generalny Unwork, zwrócił uwagę na znaczenie aranżowanych „szczęśliwych zbiegów okoliczności” w ułatwianiu firmom z branży TMT szybkiego tworzenia produktów i usług. Projektując miejsca pracy, które zachęcają pracowników do konstruktywnej interakcji, można wpływać na rozwój innowacji i budowanie przewagi konkurencyjnej. Na przykład Spotify stawia na zespoły liczące 15-20 osób, które pracują wspólnie nad projektami zwiększającymi elastyczność i prędkość. Philip Ross uważa, że „niekonwencjonalnie stylowa estetyka to nie wszystko, trzeba mieć przemyślane i racjonalne argumenty”.

James Maddock, dyrektor działu Globalna Obsługa Najemców w regionie EMEA firmy Cushman & Wakefield, podsumował: „Z tej pasjonującej debaty jasno wynika, że najemcy powinni odpowiednio dostosować strategie dotyczące miejsc pracy do strategii biznesowej. Nieruchomość stanowi tylko jeden z elementów w potrzebach firm, a kluczowym czynnikiem nie jest sam budynek, lecz tworzone w nim środowisko pracy oraz jego wpływ na innowacyjność i wzrost. Nasi klienci dostrzegają, jak bardzo jest to ważne, i cenią sobie nasze twórcze podejście do rozwiązań w zakresie organizacji miejsc pracy. Raport zawiera przykłady pomyślnie zrealizowanych projektów w tym zakresie przez firmy z sektora TMT”.

fot. materiały prasowe

Translate »